De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft op 12 oktober 2020 de Regeling tot wijziging van de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo en de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo in verband met het vaststellen van de bedragen voor de kalenderjaren 2020 en 2021 gepubliceerd.

Op 14 juli 2021 zijn de bedragen van bovengenoemde regeling aangepast.

Deze bepalen de hoogte van de reguliere bekostiging van scholen in het voortgezet onderwijs en worden elk jaar geactualiseerd. Anders dan voorheen worden de regelingen niet langer jaarlijks integraal opnieuw vastgesteld. Door de regelingen gezamenlijk te wijzigen blijven de uitvoeringslasten beperkt, terwijl het makkelijker wordt om in andere regelingen te verwijzen naar de Regeling exploitatiekosten en de Regeling gpl, die nu immers in naam gelijk blijven.

Downloads

Regeling bekostiging exploitatie VO 2021 1e regeling
Regeling bekostiging exploitatie VO 2021
Wijziging regeling bekostiging exploitatie VO 2021 (Staatscourant 14 juli 2021)