De 2.500 fte´s aan combinatiefuncties worden volgens de volgende verdeling gerealiseerd:

  1. 850 fte´s in het primair onderwijs;
  2. 250 fte´s in het voortgezet onderwijs;
  3. 1.250 fte´s in de sportsector;
  4. 150 fte´s in de cultuursector.

Deze verdeling heeft te maken met de herkomst van de beschikbare middelen op de rijksbegroting (onderwijs, sport en cultuur) en het behalen van de verschillende doelen van de Impuls.