Op 8 oktober 2021 is de Regeling vaststelling programma’s van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2021 gepubliceerd.

Regeling vaststelling programma’s van eisen 2022 basisonderwijs