Op 11 mei 2009 is een nieuwe regeling lerarenbeurs in werking getreden. Aanvragen hiervoor kunnen ingediend worden tot 17 juni a.s.In deze regeling hoeft de leraar die een meerjarige opleiding volgt, niet meer jaarlijks aan te tonen dat hij 30 ECTS heeft behaald. Hiervoor in de plaats wordt aan het eind van de toegestane studieperiode vastgesteld hoeveel studiepunten zijn behaald. De toegestane studieperiode is het aantal jaren dat men subsidie ontvangt ( maximaal 3 jaar, waarbij één jaar staat voor 30 ECTS) plus een uitloopperiode van 3 jaar (dit was 2 jaar). Een leraar, die een 3-jarige opleiding volgt, krijgt dus maximaal 6 jaar de tijd om de studie af te ronden. Als een leraar in de toegestane studieperiode het aantal punten waarvoor hij subsidie heeft ontvangen behaald heeft, hoeft hij niets terug te betalen. Al hij niet het aantal punten heeft gehaald waarvoor hij subsidie heeft ontvangen, moet hij terugbetalen. Daarbij wordt voor iedere 30 ECTS die zijn behaald één jaar op de terugbetalingsverplichting in mindering gebracht.