In het onderhandelaarsakkoord zijn afspraken gemaakt over de nieuwe functiebeschrijvingen voor de salarisschalen L10, L11 en L12. Deze functiebeschrijvingen treden op 1 september 2018 in werking. De oude normfuncties en alle eerdere voorbeeldfuncties van leraren komen per 1 september 2018 te vervallen.

Op 1 oktober 2018 zijn de functiebeschrijvingen van de functiereeks leraren (L-schalen) definitief vastgesteld. De functiebeschrijvingen zijn als pdf downloadbaar.

Downloads