Aanmelden voor één of meerdere open opleidingen, leergangen of trainingen kan via het inschrijfformulier.

Bij een vraag inzake coaching of advies op maat stuur je een e-mail naar academie@avs.nl.

Na inschrijving voor een open professionaliseringsaanbod ontvang je een bevestiging via e-mail. Als je deze niet ontvangt is het raadzaam contact op te nemen met de AVS via academie@avs.nl.

Uiterlijk twee weken voor aanvang van het professionaliseringsaanbod ontvang je de uitnodiging en – apart verzonden – een factuur.