De Belastingdienst heeft hiervoor de volgende richtlijnen opgesteld.
U moet de identiteit van de werknemer vaststellen vóór de eerste werkdag.
De identiteit stelt u vast aan de hand van een geldig en origineel identiteitsbewijs. Het gaat om de volgende documenten:

 • Nederlands paspoort;
 • Nederlandse identiteitskaart;
 • gemeentelijke identiteitskaart;
 • verblijfsdocument van de Vreemdelingendienst I t/m IV of de Europese Unie/Europese economische ruimte (EU/EER)
 • nationaal paspoort en identiteitsbewijs van een land van de Europese Economische Ruimte (EER);
 • (elektronisch) w-document;
 • nationaal paspoort van een land buiten de EER met een door de Vreemdelingendienst aangetekende vergunning tot verblijf (aanmeldsticker)
 •  vluchtelingenpaspoort;
 • vreemdelingenpaspoort;
 • diplomatiek paspoort;
 • dienstpaspoort.