De Belastingdienst heeft hiervoor de volgende richtlijnen opgesteld.

U moet de identiteit van de werknemer vaststellen vóór de eerste werkdag.
De identiteit stelt u vast aan de hand van een geldig en origineel identiteitsbewijs. Het gaat om de volgende documenten:

– Nederlands paspoort;
– Nederlandse identiteitskaart;
– gemeentelijke identiteitskaart;
– verblijfsdocument van de Vreemdelingendienst I t/m IV of de Europese Unie/Europese economische ruimte (EU/EER)
– nationaal paspoort en identiteitsbewijs van een land van de Europese Economische Ruimte (EER);
– (elektronisch) w-document;
– nationaal paspoort van een land buiten de EER met een door de Vreemdelingendienst aangetekende vergunning tot verblijf (aanmeldsticker)
– vluchtelingenpaspoort;
– vreemdelingenpaspoort;
– diplomatiek paspoort;
– dienstpaspoort.

Let op: De identiteit kunt u niet vaststellen aan de hand van een rijbewijs of een kopie van een identiteitsbewijs!