In het onderwijs is de kans groot dat je met fabels over het coronavirus te maken krijgt. Hiervoor is een handreiking beschikbaar. In deze handreiking wordt handvatten gegeven om desinformatie te herkennen en daarover in gesprek te gaan. De handreiking is gemaakt naar aanleiding van ervaringen met vaccinatie, maar de lessen en tips kunnen voor meer onderwerpen gebruikt worden.

Handreiking (PDF)