Op 29 oktober 2021 heeft de ministers van OCW en VWS de factsheet gezondheidszorg in het onderwijs aan de Tweede Kamer gestuurd.

Deze factsheet vervangt de Factsheet diabeteszorg in het primair onderwijs van december 2015.

De factsheet is bedoeld om scholen te helpen bij het organiseren van medische zorg aan leerlingen. De factsheet bevat informatie over hoe de school, de ouders, de leerling en de professionele zorgverlener samen afspraken kunnen maken over het verlenen van gezondheidszorg aan een leerling op school. Achtereenvolgens wordt ingegaan op:

1. Gezondheidszorg onder schooltijd: wie is waarvoor verantwoordelijk?;
2. Welke medische handelingen bestaan er en wie mag die binnen een school uitvoeren?;
3. Maak vooraf afspraken!;
4. Aansprakelijkheid;
5. Juridisch kader.

Op de website van de Arbocatalogus PO is meer informatie vermeld over de medicijnverstrekking en medisch handelen. Zie hiervoor Extra informatie op de website van arbocataloguspo.nl

Factsheet gezondheidszorg in onderwijs