AVS houdt zich bezig met het behartigen van jouw belangen in het maatschappelijke veld. Wij vertegenwoordigen de stem van de schoolleider in Nederland aan de cao-tafel, in de politiek en we in gesprek met belangrijke spelers in de onderwijssector. We komen echter niet alleen op voor de collectieve belangen van leidinggevenden in het funderend onderwijs, wij versterken ook de positie van individuele schoolleiders.

Om die reden splitst AVS de kosten van lidmaatschap op in twee delen:

  • het persoonlijke deel
  • het managementdeel

Wat valt er onder het persoonlijke deel?
Met het persoonlijk deel van de contributie bekostigt AVS alle zaken die voor jou individueel bedoeld zijn of die je persoonlijke positie versterken. Denk aan belangenbehartiging aan de cao-tafel, het voeren van DGO bij een fusie en juridische ondersteuning. Daarnaast bekostig je met dit deel diensten, waarvan je alleen als lid van profiteert. Je kunt bijvoorbeeld alleen als lid een beroep doen op de AVS Helpdesk en alleen leden krijgen het vakblad KADER in de bus. Ook netwerkbijeenkomsten worden betaald vanuit dit persoonlijke deel.

Wat valt er onder het managementdeel?
Van een sterke, inspirerende directeur profiteert niet alleen die éne school, maar de hele organisatie en uiteindelijk zelfs de hele samenleving. Daarom kun je een deel van de kosten voor lidmaatschap in rekening brengen bij je school. Dankzij deze bekostiging kunnen we als AVS onze maatschappelijke missie ‘sterke schoolleiders zorgen voor sterke scholen’ in de praktijk brengen. Om een krachtige, vitale beroepsgroep te realiseren gaan we om tafel met belangrijke spelers in het onderwijsveld om beleid te realiseren die de schooldirecteur ten goede komt. We helpen schoolleiders zich te professionaliseren en onderzoeken hoe we directeuren in hun kracht zetten bijvoorbeeld met het oog op werkgeluk. Met een groeiend tekort aan schoolleiders moet we zo veel mogelijk mensen voor het vak behouden.