De Tweede regeling bekostiging personeel PO 2020–2021 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2020–2021 geven aan welke bedragen beschikbaar zijn voor de bekostiging van het personeel.

Downloads