Op 6 juli 2021 heeft de minister van OCW zowel de Tweede regeling bekostiging personeel PO 2021–2022 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2021–2022 en geven aan welke bedragen beschikbaar zijn voor de bekostiging van het personeel de Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2020–2021 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2020–2021 gepubliceerd.

In de Tweede regeling zijn de nieuwe bedragen bekend gemaakt en is de Eerste regeling voor het schooljaar 2021 – 2022 vervallen.

Door de publicatie van de Definitieve Regeling zijn ook de eerdere publicaties voor het schooljaar 2020 – 2021 vervallen.

Downloads

Regeling aanpassing bedragen personele kosten 2021-2022 (Staatscourant 6 juli 2021)
Definitieve regeling vaststelling bedragen personele kosten (2020-2021) (Staatscourant 6 juli 2021)