De Eerste regeling bekostiging personeel PO 2021–2022 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2021–2022 geven aan welke bedragen beschikbaar zijn voor de bekostiging van het personeel.

Downloads