De PO-Raad heeft, na overleg met de vakbonden, waaronder de AVS, het volgende document opgesteld:

Downloads

Korte contracten verlof gebroken maand(pdf)