De PO-Raad heeft, na overleg met de vakbonden, waaronder de AVS, het volgende document opgesteld:

Downloads