Nee, deelnemen aan de staking heeft hierop geen invloed.