Nee, een werknemer heeft alleen recht op verlof voor een korte, naar billijkheid te berekenen tijd, wanneer hij zijn arbeid niet kan verrichten. Dat is bepaald in artikel 8.6, lid 1, CAO PO 2019 – 2020 en artikel 15.1 CAO VO 2020.

In de vakantie of op een niet-werkdag hoeft hij geen werk te verrichten en daardoor kan hij ook geen aanspraak maken op verlof op een ander tijdstip.