De AVS heeft geen eigen rekenprogramma Jaartaak meer. Vele jaren heeft de AVS een Excel-rekenprogramma uitgebracht voor de formatieberekening op basis van de cao-afspraken; eerst onder de benaming ‘Rekenprogramma normjaartaak’ en sinds de invoering van de CAO PO 2014 – 2015 ‘Rekenprogramma Jaartaak’.

Door voortvarende ontwikkelingen op ICT-gebied was het niet meer mogelijk dit programma op diverse divices te laten werken. Dat heeft er toe geleid dat onze voordeelpartner Axilium bereid gevonden om een webbased-versie van de bestaande jaartaak te maken en vervolgens verder te ontwikkelen.

Axilium is bekend binnen het basisonderwijs als leverancier van het softwareprogramma InvalPool, het softwarepakket dat vele scholen en besturen ondersteunt in het optimaal uitvoeren van het vervangingsbeleid.

In de afgelopen jaren heeft de AVS tijdens de ontwikkeling van de software een ondersteunende rol gespeeld voor wat betreft de juistheid van de gegevens.

Je kunt gebruik maken van het webbased softwareprogramma JaartaakPlanner.
Er vindt geen ondersteuning vanuit de AVS-helpdesk plaats. Dat gebeurt rechtstreeks door de medewerkers van Axilium. Wel zal de AVS (via de helpdeskadviseurs), bij eventuele veranderingen in de cao-afspraken, Axilium blijven adviseren welke consequenties dat heeft voor de software.

Er zijn kosten verbonden aan het programma. AVS-leden krijgen wel korting.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.jaartaakplanner.nl of stuur een mail aan info@jaartaakplanner.nl

De aanmelding is onder andere van belang voor het verkrijgen van een inlognummer.