Een aantal van de huidige hoofdstukken van de CAO PO 2018 – 2019 wordt herschreven met als doel om de teksten te vereenvoudigen en te verhelderen. Overbodige regels worden geschrapt. Er komt meer ruimte voor de professionele dialoog. Werkgevers moeten beleid gaan formuleren en regelingen afspreken met de PGMR.

Het betreft de volgende hoofdstukken:

  • Hoofdstuk 5, Functiewaardering
  • Hoofdstuk 6, Salaris
  • Hoofdstuk 7, Vergoedingen
  • Hoofdstuk 9, Professionalisering
  • Hoofdstuk 10, Van Werk naar Werk beleid en transitievergoeding