Een schooljaar loopt van augustus tot augustus. De inspectie berekent de onderwijstijd echter van 1 oktober tot 30 september. Welke berekening moeten schoolleiders aanhouden?

De inspectie kijkt naar het aantal vierdaagse schoolweken in de periode van 1 oktober tot 30 september in het volgende jaar. Dit houdt verband met het verschil in het aantal schoolweken dat scholen in opeenvolgende schooljaren kunnen hebben als gevolg van de spreiding van de zomervakantie. De week waarin 1 oktober valt, wordt nog meegerekend als 1 oktober in die week op een donderdag of vrijdag valt. Valt 1 oktober in die week op een maandag, dinsdag of woensdag, dan hoort die volledige week bij het volgende berekeningstijdvak.