Het bedrag is afhankelijk van het aantal leerlingen op de vestiging(en) waarvoor u in aanmerking komt voor een arbeidsmarktoelage:

Primair onderwijs
– Vestigingen van basisscholen met minder dan 145 leerlingen: een vast bedrag van € 523,80 per leerling, en daarbovenop een bedrag van € 17.333,45 met aftrek van € 119,96 per leerling.
– Vestigingen van basisscholen met 145 leerlingen of meer: € 523,80 per leerling.
– Vestigingen van speciale scholen voor basisonderwijs: € 1.054,18 per leerling.
– Vestigingen van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs: € 2.215,12 per leerling.

Voortgezet onderwijs
– Pro-vestigingen: € 748,67 per leerling.
– Overige vestgingen van scholen in het voortgezet onderwijs: € 607,17 per leerling.