Leerlingen met bijzondere talenten op het gebied van sport en cultuur verzuimen nog wel eens lessen om iets met deze talenten te doen. De Leerplichtwet biedt geen vrijstellingsmogelijkheid. U kunt wel met de ouders afspraken maken over vrijstelling van verplichte deelname aan bepaalde onderwijsactiviteiten op grond van art. 41 van de Wet op het Primair Onderwijs. Dit zijn dan structurele afspraken die jaarlijks bij het begin van het schooljaar gemaakt worden. Het is belangrijk dat de leerling voldoende onderwijs volgt en dat belang staat altijd voorop.