PO; een werkgever kan nadere voorwaarden verbinden aan het verlenen van lang buitengewoon verlof, artikel 8.12 CAO PO 2021.

VO: In artikel 15.3 van de CAO VO is aangegeven dat er geen opbouw van vakantie, vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering plaats zal vinden.