Ja, de LIO bouwt normaal pensioen op en ook diensttijd voor zowel afvloeiing als jubileumgratificatie.