Op grond van het bepaalde in artikel van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en in artikel van de Wet op de expertisecentra (WEC) is het verplicht om een managementstatuut op te stellen.
De AVS heeft bij de invoering van de wettelijke bepalingen een handreiking hiervoor uitgebracht. Deze bouwstenen voor een managementstatuut kan hiervoor nog steeds gebruikt worden.

Downloads