De KVLO heeft het Handboek huisvesting bewegingsonderwijs geactualiseerd.
Dit Handboek bevat normen en aanbevelingen voor de bouw, inrichting en het onderhoud. Belangrijke wetten, regelgeving en besluiten zijn gebundeld tot een handzame lijst voor diegenen die betrokken zijn bij de huisvesting van bewegingsonderwijs.
Het handboek bevat ook achtergrondinformatie rondom huisvesting van bewegingsonderwijs. Dit betreft onder andere informatie over verantwoordelijkheden van verschillende betrokken partijen zoals onderwerpen met betrekking tot de arbowetgeving.

KVLO Handboek huisvesting bewegingsonderwijs(pdf)