Als de werkgever de identiteit van de werknemer niet op de voorgeschreven wijze heeft vastgesteld en/of de gegevens niet op de juiste wijze heeft bewaard bij de loonadministratie, dan moet de werkgever bij de inhouding van loonheffing/premie volksverzekeringen het anoniementarief (52%) toepassen. De werkgever mag geen rekening houden met de loonheffingskorting. De werkgever mag ook geen rekening houden met het maximumpremieloon en de franchise. Voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet mag de werkgever geen rekening houden met het maximum bijdrageloon. U moet aan deze werknemer een uniek personeelsnummer toekennen.
Voor anonieme werknemers geldt een aparte tabel voor de eindheffing.