– De AVS houdt geen registratie bij. Dit staat los van de aanmelding.
– De AVS heeft geen stakingskas.