Nee, dit is niet mogelijk. Artikel 39 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) biedt wel de mogelijkheid om toelatingstijdstippen vast te stellen, maar dit moet ten minste eenmaal per maand zijn. Het kan dus niet maanden uitgesteld worden.
Deze wettelijke bepaling geldt alleen voor leerlingen die nog niet eerder op een school hebben gezeten.