De aanvraagtermijn voor de subsidie is:

  • voor studiejaar 2010-2011 van 1 april 2010 tot en met 13 mei 2010

    en

  • voor studiejaar 2011-2012 van 1 april 2011 tot en met 13 mei 2011.

Er bestaat een mogelijkheid dat de minister een extra aanvraagtermijn openstelt, als het subsidieplafond in een studiejaar niet volledig is uitgeput.

Als er een meerjarige opleiding wordt gevolgd, hoeft alleen maar het eerste jaar een aanvraag ingediend te worden. Daarna wordt de beurs automatisch verlengd.