Als de werkgever de identiteit van de werknemer niet op de voorgeschreven wijze heeft vastgesteld en/of de gegevens niet op de juiste wijze heeft bewaard bij de loonadministratie, dan moet de werkgever bij de inhouding van loonheffing/premie volksverzekeringen het anoniementarief toepassen. Het anoniemtarief is gebaseerd op het hoogste belastingtarief uit Box I voor de inkomstenbelasting, 52%.

De werkgever mag bij toepassing van het anoniementarief geen rekening houden met fiscale faciliteiten zoals heffingskortingen, de heffing bedraagt dus effectief 52% over het uitbetaalde salaris.