Zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn bijvoorbeeld het bijwonen van de begrafenis van een zeer goede vriend/kennis.Op grond van dit artikel kan dus aan de werknemer verlof met behoud van bezoldiging worden verleend.