Nee, de leidraad geldt alleen voor bestuurders die deel uitmaken van een College van Bestuur dat onder toezicht staat van een Raad van Toezicht. Op deze bestuurders is in de regel niet de CAO VO van toepassing. Zij hebben een eigen arbeidsvoorwaardenpakket, inclusief een eigen salarisregeling. Zij onderhandelen daarover met de Raad van Toezicht. De leidraad is bedoeld om wildgroei van de slarissen van bestuurder te voorkomen.Voor de leden van het onderwijsmanagement in het voortzet onderwijs gelden de salarisbepalingen zoals die zijn opgenomen in hoofdstuk 12 van de CAO VO.