de huidige FPU-regeling is vervallen;de opbouw van het ouderdoms-/nabestaandenpensioen wordt hoger. De franchise is per 1 januari 2009 € 10.350,= . Het opbouwpercentage is verhoogd naar 2,05%. Het wordt daardoor aantrekkelijker om langer door te werken. Men blijft overgangspremie VPL betalen, voor de werknemers die nog wel met de FPU kunnen; dit is 2,40%;werknemers kunnen vanaf 60 jaar met ouderdomspensioen. Ook is het mogelijk om met deeltijdpensioen te gaan;vanaf 1 januari 2006 krijgt de werknemer een verhoging van de eindejaarsuitkering van 0,8% voor levensloopsparen. Dit is pensioengevend;een ieder kan besluiten (een deel van) het levenslooptegoed op te nemen aan het eind van zijn loopbaan, waarmee hij materieel zijn pensioenleeftijd naar voren kan halen.