OnderwerpPOVOBijdrage levensloopverlof werkgever0,8% per maand voor werknemers die niet onder het overgangsrecht VPL vallenVerhoging eindejaarsuitkering met 0,8% voor werknemers die niet onder het overgangsrecht VPL vallenPensioengevendheid werkgeversbijdrage 0,8%NeeJa Minimale duur levensloopverlof3 maanden (m.u.v. verlof op grond van de Wet Arbeid en Zorg)2 maanden (m.u.v. verlof op grond van de Wet Arbeid en Zorg)Maximale duur levensloopverlof3 jaar. Er is geen termijn voor werknemers die verlof opnemen voor pensionering1 jaar. Er is geen termijn voor werknemers die verlof opnemen voor pensioneringOpschorten verlof bij ziekteJaJa, behalve voor de werknemers die verlof opnemen voor pensioneringMinimale duur van ziekte bij opschorting1 week2 wekenStopzetten vergoedingen bij opname verlofDirect bij aanvangNa 30 werkdagen verlofEvenredige verdeling van het verlof over de schoolvakantiesJaBouwt geen vakantieverlof op, waardoor de verlofganger geen recht heeft op doorbetaling van de vakantie