De werknemer mag niet meer levenslooptegoed opnemen dan het loon dat hij direct voorafgaand aan de verlofperiode per maand ontving.