SpaarverlofLevensloopSpaarloonGeen recht van de werknemer, zie bepalingen in de caoRecht van de werknemerRecht van de werknemerBrutoloon blijft hetzelfdeBrutoloon blijft hetzelfdeBrutoloon voor de vaststelling van een eventuele uitkering neemt afAlleen op grond van art. 15.9 van de CAO VO kan er nog gespaard worden met een maximaal aantal uren per jaarMaximaal 12% van het bruto-jaarloon kan gespaard wordenMaximaal € 613 per jaar kan er gespaard wordenUitsluitend tijd voor tijd sparenSpaarrekening en levensloopverzekeringSpaarrekeningMaximaal 720 uur sparen die opgebouwd wordt in 12 jaarMaximum tegoed van 210% van het jaarinkomenGeen grens aan maximum tegoedOpnemen voor verlofOpnemen voor verlof en/of extra pensioenopbouwOpnemen voor bv. Levensverzekering, eigen huis, kinderopvang. Na 4 jaar sparen valt dit bedrag vrijDeeltijdverlof en combinaties van ander verlof mogelijk voor 50% op weekbasis(deeltijd)verlof en combinaties met ander verlof mogelijk voor 50% op weekbasisn.v.t.Verlof voor maximaal 50% op weekbasis voor de ingangsdatum van het pensioenVerlof direct voorafgaand aan het pensioen is mogelijkN.v.t.Geen extra heffingskortingen.Levensloopverlofkorting max. € 195 (stand 2009) per gespaard jaarBelastingvrij voor werknemer (fiscaal voordeel max. 318 per jaar). Werkgever dient een eindheffing van 25% te betalenTijd voor tijdGeen loonbelasting over inleg. Wel over opname tegoed. Wel afdracht werknemerspremie over inlegN.v.t.Tijdens verlofperiode krijgt de werknemer gewoon salaris en vinden de normale inhoudingen plaatsTijdens verlofperiode betaalt de werknemer het eerste jaar zowel het werknemers- als het werkgeversdeel pensioenpremie. Daarna bij vrijwillige opbouw een individuele premie (ca. 30%)N.v.t.