Op 5 juli 2005 is er een Pensioenakkoord gesloten, ook wel VPL-akkoord genoemd. VPL staat voor VUT, Prepensioen en Levensloop. Vanaf 1 januari 2006 geldt er een nieuwe pensioenregeling, is de FPU afgeschaft en kunnen werknemers gebruik maken van de levensloopregeling. Alleen werknemers die geboren zijn vóór 1 januari 1950 en een doorlopend dienstverband hebben vanaf 1 april 1997 vallen onder het overgangsrecht VPL. Voor hen verandert alleen de spilleeftijd, die met twee of drie maanden wordt verlengd.Werknemers geboren op of na 1 januari 1950 en werknemers die geboren zijn vóór 1 januari 1950, maar geen doorlopend dienstverband hebben gehad vanaf 1 april 1997, hebben vanaf 1 januari 2006 recht op een verhoging van de eindejaarsuitkering van 0,8% voor de levensloop. Deze werkgeversbijdrage is pensioengevend. Dit is opgenomen in de CAO VO onder artikel 3.7 leden 4 en 7.Alle werknemers in het voortgezet onderwijs, met uitzondering van degenen die vallen onder het VPL-overgangsrecht, hebben recht op deze werkgeversbijdrage. Deelname aan levensloop is niet verplicht.