De werkgever kan met de fiets samenhangende zaken tot een bedrag van € 82 per kalenderjaar belasting- en premievrij vergoeden. Voorwaarde is dat het moet gaan om zaken, die bij uitstek bij woon – werkverkeer op de fiets van pas komen. Voorbeelden zijn de benodigde reparaties, een extra slot, een steun voor de aktetas en het regenpak dat praktisch alleen op de fiets wordt gebruikt. Zaken die normaal ook zonder de fiets worden gebruikt (zoals warme kleding) kunnen niet belasting- en premievrij worden vergoed of verstrekt. Naast de met de fiets samenhangende zaken mag u een fietsverzekering onbelast vergoeden of verstrekken.Als voorwaarde geldt dat de werknemer op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij pleegt te reizen in het kader van woon – werkverkeer gebruik maakt van de fiets.De vergoeding is jaarlijks te verstrekken, ongeacht de leeftijd van de fiets.