Ja, ouderschapsverlof is een recht van de werknemer. De werkgever kan alleen op grond van gewichtige redenen in overleg met de werknemer het verlof op een ander tijdstip of over een andere periode dan gevraagd laten plaatsvinden.