De werkgever kan een fiets verstrekken voor woon – werkverkeer. Als de werknemer zelf een fiets voor het woon – werkverkeer koopt, kan de werkgever de aankoopprijs van de fiets tot een bedrag van € 749 belastingvrij vergoeden. Als de fiets duurder is dan € 749 mag de werkgever het meerdere niet onbelast vergoeden. Verder geldt als voorwaarde dat in het kalenderjaar en de twee voorafgaande kalenderjaren door de werkgever geen fiets is verstrekt, ter beschikking is gesteld of is vergoed. De fietsregeling kan ook worden toegepast voor een fiets met elektrische trapondersteuning.Als de aanschafkosten van een fiets gaandeweg worden vergoed, dan begint de termijn van drie kalenderjaren bij de eerste deelvergoeding.De werknemer blijft recht houden op vergoeding woon-werkverkeer en/of dienstreizen.