Voormalig staatssecretaris van OCW, de heer Dekker heeft de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs in 2018 vastgesteld.

Op grond van de artikelen 77, derde lid, en 153, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs (WPO) moeten de stichtings- en opheffingsnormen met ingang van 1 augustus 1998 telkens voor een tijdvak van 5 jaar bij ministeriële regeling worden aangepast. De huidige stichtings- en opheffingsnormen zijn opgenomen in de regeling Aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs 2013 en in de diverse afzonderlijke regelingen die tot stand zijn gekomen als gevolg van gemeentelijke herindelingen en/of grenscorrecties.

Met ingang van 1 augustus 2018 begint een nieuw vijfjarig tijdvak. De normen zijn aangepast op basis van de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek van 1 januari 2016. Gelijktijdig met het vaststellen van de nieuwe stichtings- en opheffingsnormen voor alle gemeenten in Nederland dienen de nieuwe opheffingsnormen te worden vastgesteld voor de op grond van artikel 155 van de wet bepaalde delen van gemeenten.

De Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs in 2018 zijn hieronder te downloaden. Daarbij is het ook mogelijk om een geïntegreerde AVS-lijst te downloaden.

Downloads

Stichtings- en opheffingsnormen 2018(pdf)

Rectificatie stichtingsnormen 2018 (002)(pdf)

Regeling aanpassing stichtingsnormen 2019(pdf)

Stichtingsnormen nieuw 2018 aangepast januari 2019(pdf)

Stichtingsnormen nieuw 2018 aangepast september 2019(pdf)

Stichtingsnormen nieuw 2019 aangepast oktober 2019(pdf)

Aanpassing stichting en opheffingsnormen (2 april 2021) (pdf)

Aanpassing stichtingsnormen (25-11-2021) (pdf)

Stichtingsnormen nieuw 2022 (december 2021) (pdf)