Laatste veelgestelde vragen

 • Waarom blijven de scholen in het funderend onderwijs open in de huidige situatie?
  Vanaf 24 november 2021

  Voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren is het van groot belang dat zij fysiek naar school kunnen blijven gaan. Zeker voor leerlingen in een kwetsbare positie is dat cruciaal.

 • Wat doet het kabinet om te zorgen dat het verantwoord is om naar school te gaan?
  Vanaf 24 november 2021

  Het is begrijpelijk dat onderwijspersoneel, leerlingen en ouders/verzorgers zich zorgen maken om hun gezondheid, nu de besmettingen in de hele samenleving oplopen. Om de scholen verantwoord open te laten zijn, is het van groot belang om de geldende maatregelen te blijven hanteren:


  · De basisregels: blijf thuis en laat je testen bij klachten, handen wassen, hoesten en niezen in je elleboog, goed ventileren, geen handen schudden en elkaar de ruimte geven.
  · De aangescherpte quarantaineregels: alle huisgenoten moeten in quarantaine als er iemand besmet is, of je nu beschermd bent of niet beschermd.
  · Voor docenten en voor leerlingen op het voortgezet (speciaal) onderwijs en docenten geldt: doe thuis twee keer per week preventief een zelftest. Dit hoeft niet als je recent corona hebt gehad of gevaccineerd bent. Zelftesten voor leerlingen en medewerkers kunnen worden aangevraagd in de zelftesten-aanvraagmodule CoTeRo. Daarnaast is het mogelijk om aanvullende maatregelen te nemen in overleg met de MR.

 • Wat is de uitwerking van de aangescherpte basisregels in het onderwijs?
  Vanaf 24 november 2021

  Het is voor het verantwoord open kunnen houden van het onderwijs ontzettend belangrijk dat basismaatregelen worden nageleefd. Aan scholen wordt daarom dringend geadviseerd om de activiteiten op school te beperken tot het primaire proces van lesgeven. Daarop volgt een extra uitwerking van de basisregels:

  · Onderwijspersoneel werkt thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of anderszins in het belang van leerlingen op school moeten zijn. Teamvergaderingen en studiedagen vinden online plaats;
  · Ouders/verzorgers en andere externen die niet betrokken zijn bij het primaire proces van lesgeven komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan. Het houden van fysieke open dagen is ook niet mogelijk;
  · Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar (zie Q&A over 1,5 meter afstand);
  · Vieringen vinden plaats zonder externe aanwezigen; Ouders kunnen dus niet komen kijken naar het kerstspel of bij de Sinterklaasviering. De Sint zelf is wel welkom.
  · Daarnaast blijft iedereen met klachten thuis, totdat een negatieve testuitslag is ontvangen.

 • Welke voorwaarden gelden bij het invoeren van aanvullende maatregelen?
  Vanaf 24 november 2021

  Een schoolbestuur mag aanvullende maatregelen invoeren, zoals het gebruik van gespreide pauzes of looproutes in de school. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  · Het schoolbestuur moet de noodzaak en proportionaliteit van eventuele aanvullende maatregelen onderbouwen;
  · De aanvullende maatregelen moeten passen binnen de besluiten die het kabinet heeft genomen op basis van advisering door het OMT;
  · Daarbij moet in elk geval de medezeggenschap betrokken worden. Het is belangrijk dat het schoolbestuur aan de ouders/verzorgers in duidelijke taal uitlegt waarom de school tot deze maatregel(en) besluit.

  1. Het snottebellenbeleid blijft wel van kracht.
  2. Voor leerlingen boven de 18 jaar in het voortgezet (speciaal) onderwijs geldt dit niet.
  3. Het bestuur moet ook rekening houden met de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.

  Bij het handhaven van een verplichting zal de school zorgvuldig de proportionaliteit in acht moet nemen: het belang van de leerplicht weegt immers ook zwaar. Het is daarom belangrijk dat de school hier een goed gesprek over voert met leerlingen, ouders/verzorgers en personeel.

 • Hoe zit het met 1,5 meter in de scholen?
  Vanaf 24 november 2021

  Met ingang van 24 november 2021 is het houden van 1,5 meter afstand weer verplicht. Voor het onderwijs geldt een uitzondering: onderwijspersoneel en leerlingen in en rond de school hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.

  Voor de volwassenen (personeel, evt. aanwezige ouders/verzorgers, externen, etc.) geldt het dringende advies om 1,5 meter afstand tot andere aanwezige volwassenen te houden.

 • Waar kunnen zelftesten worden besteld?
  Vanaf 24 november 2021

  Zelftesten voor leerlingen (in het VO) en medewerkers (PO en VO) kunnen worden aangevraagd in de zelftesten-aanvraagmodule CoTeRo. In de vragenmodule van CoTeRo vind je antwoorden op de meest gestelde vragen • Hoe moeten de school omgaan met Sinterklaas?
  Vanaf 24 november 2021

  Het is toegestaan om sinterklaasactiviteiten te organiseren. Geadviseerd wordt om dit alleen te organiseren in een groep/klas, dus er dit jaar geen grootschalig schoolevenement van te maken.

  Alle vieringen vinden in ieder geval plaats zonder ouders/verzorgers als toeschouwer.
  De Sint zelf is wel welkom.

 • Activiteiten op school beperken tot primaire proces van lesgeven. En zorg- en ondersteuningsactiviteiten in de school?
  Vanaf 24 november 2021

  Aan scholen wordt dringend geadviseerd om de activiteiten op school te beperken tot het primaire proces van lesgeven. Wat betekent dat voor zorg- en ondersteuningsactiviteiten (zoals de logopedie) in de school

  Als een dergelijke activiteit ten goede komt aan het primaire proces en het is niet mogelijk om het op een alternatieve manier te organiseren, dan kan deze activiteit in de school plaatsvinden.

 • Hoe moeten we als school omgaan met open dagen?
  Vanaf 24 november 2021

  Geadviseerd wordt om de activiteiten op school te beperken tot het primaire proces van lesgeven. Dus activiteiten die niet direct gerelateerd zijn aan het geven van onderwijs te annuleren of op een alternatieve manier te organiseren.

  Dit geldt dus ook voor fysieke open dagen.

 • Kinderen en jongeren raken ook besmet. Is de strategie groepsimmuniteit opbouwen?
  Vanaf 24 november 2021

  Nee. Het advies blijft gelden dat kinderen met klachten zich laten testen bij de GGD en thuis de uitslag afwachten.

Meer veelgestelde vragen