Leden van de AVS kunnen conform de ‘voorwaarden juridische dienstverlening’ aanspraak maken op juridische ondersteuning, tot en met het voeren van gerechtelijke procedures, bij problemen met betrekking tot de eigen rechtspositie als werknemer (lid van het schoolmanagementteam). Te denken valt dan aan situaties van herplaatsing, conflicten, schorsing en dreigend ontslag.

De te volgen procedure in een dergelijk geval is aanmelding bij de helpdesk van de AVS, die dan daar waar nodig doorverwijst naar de juridische afdeling.
Je hebt recht op ondersteuning als je lid bent van de AVS en de problematiek niet binnen drie maanden na de ingangsdatum van het lidmaatschap is ontstaan. Je hebt dus geen recht op ondersteuning voor zaken die al ontstaan zijn voor het lidmaatschap of zaken die ontstaan zijn binnen drie maanden na ingang van het lidmaatschap. Bij aanmelding als lid met terugwerkende kracht wordt de aanmeldingsdatum als uitgangspunt genomen.

De medewerkers van de juridische ondersteuning:

Bekijk de voorwaarden van de juridische dienstverlening