Veelgestelde vragen – coronamaatregelen

Schoolleiders wilden heel graag duidelijkheid over richtlijnen van het RIVM.

De meest recente corona richtlijnen

Veelgestelde vragen coronamaatregelen

 • Het OMT heeft het advies met betrekking tot het gebruik van mondneusmaskers uitgebreid. Betekent dit dat het mondkapjesbeleid op scholen voor primair en voortgezet (speciaal) onderwijs wordt aangepast?
  (Geldend vanaf 19 januari 2022)

  Het mondkapjesbeleid op scholen voor primair en voortgezet (speciaal) onderwijs wordt niet aangepast. Voor de scholen in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs blijft daarom het geldende beleid ten aanzien van mondkapjes van kracht, zoals omschreven in de servicedocumenten voor primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. Wel wordt per 14 januari 2022 het gebruik van medische mondneusmaskers (wegwerpmondkapje), in alle situaties waar een mondneusmasker reeds werd geadviseerd, aangemoedigd.

 • Wat betekenen de algemeen aanpaste quarantaineregels voor het primair onderwijs (basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs?
  (Geldend vanaf 19 januari 2022)

  Per 14 januari 2022 zijn de quarantaineregels versoepeld voor personen die korter dan 8 weken geleden een positieve test hebben gehad en geen klachten hebben of langer dan een week geleden een boosterprik hebben gehad (en geen klachten hebben).
  Het RIVM en de GGD’en doen hun uiterste best om dit in de processen zo snel mogelijk aan te passen, maar het zou kunnen dat het advies van de GGD in een concreet geval anders is. De wijziging is echter per direct in werking getreden en er mag volgens het aangepaste quarantainebeleid gehandeld worden.

  In het primair onderwijs geldt het volgende: Als er in een groep of klas 1 of 2 besmettingen (zowel leerlingen als medewerkers) zijn binnen 7 dagen: medewerkers en leerlingen hoeven niet in quarantaine als zij in de klas of groep zaten met iemand die corona heeft, ongeacht of de persoon die besmet is een kind of medewerker is. Dit betekent dat de klasgenoten en medewerkers in principe naar school kunnen. De reden hiervoor is dat het onderbreken van het onderwijs vanwege quarantaine voor alle kinderen en medewerkers in een klas bij 1 of 2 besmettingen in een groep, niet proportioneel is in verhouding tot het belang van (fysieke) deelname aan onderwijs voor de ontwikkeling van kinderen. De GGD kan op basis van een risico-inschatting een ander advies geven.

  Voor personen die een huisgenoot zijn van iemand die besmet is of die een nauw contact zijn geweest in de privésfeer (bijvoorbeeld als ze bij de besmette leerling thuis hebben gespeeld), geldt er wel een quarantaine- en testadvies. De GGD adviseert hierover. Dit quarantaineadvies geldt per 14 januari 2022 niet meer voor medewerkers en leerlingen die korter dan 8 weken geleden een positieve test hebben gehad en geen klachten hebben of langer dan een week geleden een boosterprik hebben gehad (en geen klachten hebben) .

  Als er in een groep of klas 3 of meer besmettingen (zowel leerlingen als medewerkers) zijn binnen 7 dagen, dan is er sprake van een uitbraak. In dat geval zal de GGD adviseren dat de hele klas (zowel leerlingen als medewerkers) in quarantaine gaat. Dit quarantaineadvies geldt per 14 januari 2022 niet meer voor medewerkers of leerlingen die korter dan 8 weken geleden een positieve test hebben gehad en geen klachten hebben of langer dan een week geleden een boosterprik hebben gehad (en geen klachten hebben). Categorie 3 overige contacten hoeven ook niet in quarantaine.


  Nadat je hebt gehoord dat voor jou een quarantaineadvies geldt, ga je meteen thuis in quarantaine voor 10 dagen. Daarnaast neem je zo snel mogelijk een test af. Dit kan zowel met een zelftest als een test bij de GGD. De quarantaine kan je verkorten door op dag 5 bij de GGD een test te doen. Als die negatief is mag je uit quarantaine.

  Als de uitslag van de zelftest positief is, maak dan meteen een testafspraak bij de GGD om de testuitslag te laten controleren. Verder blijven jij en je huisgenoten thuis. Huisgenoten hoeven niet thuis te blijven als ze korter dan 8 weken geleden positief getest zijn en geen klachten hebben of als ze langer dan een week geleden een boosterprik hebben gehad (en geen klachten hebben). Als de test bij de GGD positief is, ga je direct in isolatie.

  Als de testuitslag van de zelftest of van de GGD op dag 0 negatief is dan blijf je nog in quarantaine, omdat je toch besmet kunt zijn en ziek kunt worden. Daarom laat je je 5 dagen na het laatste contact met jouw huisgenoot of nauw contact die corona heeft, (opnieuw) testen bij de GGD. Is deze testuitslag negatief dan mag je uit quarantaine. Je hoeft niet in quarantaine als je korter dan 8 weken geleden positief getest bent en geen klachten hebt. Of als je langer dan een week geleden een boosterprik hebt gehad (en geen klachten hebt).

 • Wat betekenen de algemeen aangepaste quarantaineregels voor het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs?
  (Geldend vanaf 19 januari 2022)

  Per 14 januari 2022 zijn de quarantaineregels versoepeld voor personen die korter dan 8 weken geleden een positieve test hebben gehad en geen klachten hebben of langer dan een week geleden een boosterprik hebben gehad (en geen klachten hebben). Het RIVM en de GGD’en doen hun uiterste best om dit in de processen zo snel mogelijk aan te passen, maar het zou kunnen dat het advies van de GGD in een concreet geval anders is. De wijziging is echter per direct in werking getreden en er mag volgens het aangepaste quarantainebeleid gehandeld worden.

  In het voortgezet (speciaal) onderwijs geldt het volgende: Als er in een klas 1 of 2 besmettingen zijn binnen 7 dagen: alleen nauwe contacten (categorie 2) gaan in quarantaine. Je bent een nauw contact (categorie 2) als je op 1 dag minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter bent geweest van iemand die besmet is. Andere leerlingen en leraren hoeven niet in quarantaine. Dit quarantaineadvies geldt per 14 januari 2022 niet meer voor personen die korter dan 8 weken geleden een positieve test hebben gehad en geen klachten hebben of die langer dan een week geleden hun boosterprik hebben gehad (en geen klachten hebben). Overige contacten (categorie 3) hoeven ook niet in quarantaine.

  Als er in een klas 3 of meer besmettingen zijn binnen 7 dagen, dan is er sprake van een uitbraak. In dat geval dient het advies van de GGD te worden gevolgd. De GGD zal waarschijnlijk adviseren dat de hele klas (leerlingen en indien van toepassing medewerkers) in quarantaine gaat. Dit geldt per 14 januari 2022 niet meer voor medewerkers of leerlingen die korter dan 8 weken geleden een positieve test hebben gehad en geen klachten hebben of langer dan een week geleden een boosterprik hebben gehad (en geen klachten hebben).

  Nadat je hebt gehoord dat voor jou een quarantaineadvies geldt, ga je meteen thuis in quarantaine voor 10 dagen. Daarnaast neem je zo snel mogelijk een test af. Dit kan zowel met een zelftest als een test bij de GGD. De quarantaine kan je verkorten door op dag 5 bij de GGD een test te doen. Als die negatief is mag je uit quarantaine.

  Als de uitslag van de zelftest positief is, maak dan meteen een testafspraak bij de GGD om de testuitslag te laten controleren. Verder blijven jij en je huisgenoten thuis. Huisgenoten hoeven niet thuis te blijven als ze korter dan 8 weken geleden positief getest zijn en geen klachten hebben of als ze langer dan een week geleden een boosterprik hebben gehad (en geen klachten hebben).
  Als de test bij de GGD positief is, ga je direct in isolatie.

  Als de testuitslag van de zelftest of van de GGD op dag 0 negatief is dan blijf je nog in quarantaine, omdat je toch besmet kunt zijn en ziek kunt worden. Daarom laat je je 5 dagen na het laatste contact met jouw huisgenoot of nauw contact die corona heeft, (opnieuw) testen bij de GGD. Is deze testuitslag negatief dan mag je uit quarantaine. Je hoeft niet in quarantaine als je korter dan 8 weken geleden positief getest bent en geen klachten hebt. Of als je langer dan een week geleden een boosterprik hebt gehad (en geen klachten hebt).

 • Hoe weet je welke dag dag 0 is en de termijn van 8 weken begint?
  (Geldend vanaf 19 januari 2022)

  Wanneer je ziek bent laat je je testen, als je de uitslag van de test niet op dezelfde dag krijgt telt je eerste ziektedag als dag 0. Wanneer je asymptomatisch positief bent telt de dag dat je de positieve zelftestuitslag of test bij de GGD hebt gekregen als dag 0.

 • Wat is er veranderd in het bco-beleid voor positief geteste personen zonder klachten (asymptomatisch)?
  (Geldend vanaf 19 januari 2022)

  Personen die een positieve testuitslag hebben, maar geen klachten hebben, gaan in isolatie. Voor de omikron-variant is nog onzeker hoelang een persoon zonder klachten besmettelijk kan zijn. Wel is bekend dat de omikronvariant aan de immuniteit ontsnapt: ook gevaccineerden en personen die eerder corona hebben gehad, zijn beperkt beschermd tegen infectie met de omikronvariant. Om deze redenen is de duur van de isolatie voor positief geteste personen zonder klachten verlengd naar 7 dagen.

 • Mogen scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs kennismakingsactiviteiten organiseren?
  (Geldend vanaf 19 januari 2022)

  Een kennismakingsactiviteit van een vo-school wordt net als bij mbo en ho gekwalificeerd als onderwijsactiviteit, maar in het vo gelden strikte aanvullende richtlijnen met name voor de aard van de activiteiten en de toegang van volwassenen tot de school. De activiteit mag in een sobere vorm onder de volgende voorwaarden fysiek plaatsvinden:


  • Het uitgangspunt is dat informatiedeling centraal staat; activiteiten die doorgaans ‘voor de sfeer’ worden georganiseerd mogen niet in de school worden gehouden. Er wordt dan ook nog steeds geadviseerd om waar mogelijk onderdelen van ‘open dagen’ online aan te bieden. Er is in het afgelopen schooljaar veel ervaring opgedaan en er zijn mooie praktijkvoorbeelden verspreid van online activiteiten over het proeven van de sfeer en het overdragen van kennis over de school en het onderwijs dat er gegeven wordt.


  • Er komen in principe geen volwassenen in de school. Een aspirant-leerling (dus alleen groep 8) bezoekt zelfstandig de activiteit. Bij een bezoek aan een vso-, pro- of en een vmbo bb/kb-school geldt dat maximaal 1 extra persoon de activiteit mag bijwonen(ouder/verzorger of leerkracht). In zeer uitzonderijke gevallen kan door de schoolleiding worden besloten dat het ook voor een individuele aspirant vmbo (g)tl-, havo-, vwo-leerling wenselijk is dat er 1 persoon extra aanwezig is bij de kennismakingsactiviteit (mochten er bijvoorbeeld ouders zijn met een lage SES of ouders van een leerling met een ondersteuningsbehoefte o.i.d.).


  • Er wordt geadviseerd om waar mogelijk het aantal contactmomenten te beperken tijdens deze activiteit; laat niet teveel mensen tegelijkertijd de school in (door bijvoorbeeld te werken met individuele inschrijving of een tijdslot en geen catering te verzorgen). Bij deze kleinschalige activiteiten zou je ook kunnen denken aan het vormen van groepjes per basisschoolklas (indien dit werkbaar is, zodat er sprake is van cohortering). Om te voorkomen dat het aantal aanwezigen in de school te groot is, wordt geadviseerd om de activiteit te organiseren op een moment dat reguliere leerlingen niet aanwezig zijn


  • Daarnaast kunnen dergelijke activiteiten enkel plaatsvinden met het strikt toepassen van de basismaatregelen. Er geldt een mondkapjesplicht voor bezoekers die zich verplaatsen door school, dat geldt dus ook voor een aspirant-leerling (de verplichting om een mondneusmasker te dragen geldt niet voor personen die vanwege een beperking of een ziekte geen mondneusmasker kunnen dragen). Voor volwassenen onderling geldt de verplichte 1,5 meter afstand. Daarbij wordt ook geadviseerd dat leerlingen tijdens de activiteit waar mogelijk 1,5 meter afstand van volwassenen houden. Ook wordt geadviseerd looproutes in en rondom het gebouw te hanteren

 • Is er een overzicht van het aantal coronabesmettingen per leeftijdscategorie?

  Het RIVM stelt wekelijke een Factsheet COVID-besmettingen op.

  In de downloads zijn de meest recente cijfers te vinden.

  Factsheet COVID-besmettingen week 2 2022

 • Waar kan ik de meest recente corona protocollen vinden?

  De meest recente corona protocollen vind je hier

  De meest recente corona richtlijnen

  De meest recente servicedocumenten

  De meest recente protocollen bewegingsonderwijs

 • Waarom mogen de scholen in het funderend onderwijs weer open in de huidige situatie?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren is het van groot belang dat zij fysiek naar school kunnen gaan. Zeker voor leerlingen in een kwetsbare positie is dat cruciaal. Wel gelden in het onderwijs aanvullende maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen, zodat de scholen verantwoord open kunnen zijn.

 • Welke aanvullende maatregelen gelden er voor de scholen?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Aan scholen is dringend geadviseerd om de basisregels na te leven en activiteiten op school te beperken tot het primaire proces van lesgeven.
  Voor de scholen gelden dezelfde afspraken als de periode voor 18 december 2021. Het gaat om de volgende regels:


  – Er geldt een mondkapjesplicht bij verplaatsing in de school (zoals trappenhuis, aula/kantine, wc en gangen) voor leerlingen en personeel in het voortgezet (speciaal) onderwijs en voor het personeel van het primair onderwijs en speciaal (basis)onderwijs. Leerlingen van groepen 6, 7 en 8 wordt dringend geadviseerd om bij verplaatsing een mondkapje te dragen.
  – Alle leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs en de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van het primair onderwijs en speciaal (basis)onderwijs krijgen het advies om tweemaal in de week preventief te testen. Dat geldt ook voor al het onderwijspersoneel van deze sectoren dat op school werkt. Dit geldt ook voor gevaccineerden.
  – Alle scholen wordt dringend geadviseerd om cohortering toe te passen op het niveau van groepen/klassen (kleinere bubbels binnen een klas of groep kan alleen als de ruimte het toelaat en dit niet leidt tot minder onderwijs op school).
  – Scholen hanteren gespreide pauzes.
  – Alle scholen wordt dringend geadviseerd indien mogelijk looproutes in en rondom het gebouw in te richten, waardoor sprake kan zijn van éénrichtingsverkeer.
  – Alle leerlingen die dat kunnen, moeten zoveel mogelijk zelf naar school en naar huis gaan. Het gaat er om dat het halen en brengen van leerlingen door ouders/verzorgers niet plaatsvindt als een leerling zelf naar school kan.
  Leerlingen die niet alleen naar school kunnen, worden door maximaal één persoon gebracht. Ouders of verzorgers komen alleen de school in als dit echt niet anders kan.
  – Medewerkers die niet op school hoeven te zijn, werken vanuit huis. Vergaderingen zijn online.
  – Het is niet mogelijk om fysieke open dagen op school te organiseren. Alle activiteiten die niet direct gerelateerd zijn aan het geven van onderwijs zijn niet toegestaan en dienen dus te worden geannuleerd of op een alternatieve manier te worden georganiseerd. Het is begrijpelijk dat onderwijspersoneel, leerlingen en ouders/verzorgers zich zorgen maken om hun gezondheid. Het is voor het verantwoord open kunnen houden van het onderwijs ontzettend belangrijk dat basismaatregelen goed worden nageleefd. Dat betekent dus: handen wassen, hoesten en niezen in je elleboog, goed ventileren, geen handen schudden en elkaar de ruimte geven. Daarnaast blijft iedereen met klachten thuis en doet een test.

  Ook geldt dat alle huisgenoten (ongeacht leeftijd) in quarantaine moeten als er iemand besmet is, of je nu beschermd bent of niet beschermd.

 • Hoe zit het met 1,5 meter in de scholen?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Voor het onderwijs geldt een uitzondering: voor leerlingen, studenten en onderwijspersoneel op onderwijsinstellingen geldt tijdens onderwijsactiviteiten onderling geen plicht tot het houden van 1,5m-afstand, wel een advies 2 om zoveel mogelijk afstand te houden waar mogelijk. Onderwijspersoneel houdt verder t.o.v. elkaar zoveel mogelijk de veilige afstandsnorm in acht.

 • Welke voorwaarden gelden bij het invoeren van aanvullende maatregelen?
  Vanaf 4 januari 2022

  Een schoolbestuur mag aanvullende maatregelen invoeren, hiervoor gelden de voorwaarden:

  • Het schoolbestuur moet de noodzaak en proportionaliteit van eventuele aanvullende maatregelen onderbouwen1 ;
  • De aanvullende maatregelen moeten passen binnen de besluiten die het kabinet heeft genomen op basis van advisering door het OMT;
  • Daarbij moet in elk geval de medezeggenschap betrokken worden. Het is belangrijk dat het schoolbestuur aan leerlingen en ouders/verzorgers in duidelijke taal uitlegt waarom de school tot deze maatregel(en) besluit.

 • Wat betekent de mondkapjesplicht voor het funderend onderwijs?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  De mondneusmaskers zijn verplicht voor iedereen in het voortgezet (speciaal) onderwijs en voor alle volwassenen in primair onderwijs en het speciaal (basis)onderwijs.
  Leerlingen van groep 6, 7 en 8 wordt dringend geadviseerd om een mondneusmasker te dragen. Het mondneusmasker wordt gedragen wanneer zij zich voortbewegen in de school. Ook dragen zij een mondneusmasker bij verplaatsing tussen de school en de fietsenstalling of in het leerlingenvervoer. Bij het gebruik van mondneusmaskers is goede instructie over goed gebruik en goede toepassing van handhygiëne van belang. Leerlingen en medewerkers hoeven geen mondneusmasker te dragen, als zij zich op een vaste zit- of staanplaats bevinden.
  Docenten hoeven geen mondneusmasker te dragen als zij door de klas lopen of een vaste zit- of staanplaats hebben.
  De verplichting om een mondneusmasker te dragen geldt daarnaast niet voor personen die vanwege een beperking of een ziekte geen mondneusmasker kunnen dragen of opzetten of daarvan ernstig ontregeld kunnen raken.

 • Er zijn scholen die als schooleigen aanvullende maatregel met instemming van de MR het dragen van een mondkapje in het PO verplicht stellen. Mag dat?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Ja, dat mag. In dat geval is het onderdeel van het schooleigen veiligheidsbeleid.

 • Hoe om te gaan met een combinatieklas waar verschillende adviezen voor gelden, zoals groep 5/6 in het po?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Scholen dienen bij afwijking van de maatregelen te beoordelen of hiermee de gezondheid van de leerlingen is gediend. In dit geval ligt het dan ook voor de hand om het dringende advies om mondneusmasker te dragen voor de gehele groep in te voeren.

 • Voor wie geldt het preventief zelftesten?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 in het primair onderwijs en het speciaal (basis)onderwijs, alle leerlingen van het voortgezet (speciaal) onderwijs en al het onderwijspersoneel op scholen geldt het dringende advies: twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen, zo nodig met behulp van ouders of andere verzorgers. Als de test positief is, gaan de leerling of het personeelslid (en de rest van het huishouden) in quarantaine en laten zich testen in de GGD – teststraat. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden.
  Alleen personen die recent een corona-infectie hebben doorgemaakt (minder dan 8 weken na positieve test) hoeven niet te testen.

 • Werken de zelftests ook goed bij de omnikronvariant?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Ja, antigeentesten (zelftesten) zijn ook goed om de omnikronvariant vast te stellen bevestigt het RIVM. Antigeentesten kijken, net als PCR-testen, alleen of je het virus op dat moment bij je draagt. De test kijkt niet met welke variant van het coronavirus je besmet bent. • Waar kunnen zelftesten worden besteld?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Zelftesten kunnen door scholen worden aangevraagd. In de vragenmodule van CoTeRo vind je antwoorden op de meest gestelde vragen. • Waar kunnen basisscholen meer informatie vinden over het preventief zelftesten?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

   • Voorbeeldbrief ouders/verzorgers met een uitleg van de aangescherpte maatregelen en de procedure voor de zelftesten. Deze is in de Nederlandse taal en andere talen beschikbaar.

  • Instructievideo’s zelftesten en flyer voor ouders/verzorgers. Hier zijn instructiefilmpjes evenals een flyer beschikbaar van verschillende aanbieders van zelftesten.

  Lesmateriaal voor docenten van het NIBI

  Handreiking zelftesten voor de school (PDF)

 • Mogen basisschoolkinderen met milde verkoudheidsklachten nog naar school?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Kinderen met (milde) verkoudheidsklachten mogen alleen met een negatieve testuitslag naar school. Een negatieve zelftestuitslag volstaat. Dit geldt niet voor leerlingen met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid. Ook leerlingen die recent (binnen 8 weken na de positieve test) hersteld zijn van corona mogen met milde klachten naar school en hoeven niet opnieuw getest te worden. Om de scholen verantwoord open te laten zijn, roepen we ouders/verzorgers op hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Scholen mogen geen medische verklaring vragen. Wordt het kind niet getest? Dan mag het kind pas weer naar school als het kind ten minste 24 uur volledig klachtenvrij is.
  Mensen die corona-gerelateerde klachten hebben, kunnen een zelftest doen of naar de GGD.

 • Mag de zelftest worden ingezet bij alle klachten?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Een zelftest kan in principe worden gebruikt bij alle klachten. Mensen die klachten hebben, kunnen naar de GGD gaan, maar mogen in plaats daarvan ook een zelftest doen. Met een negatieve zelftest mag je naar school komen. Bij een positieve zelftest is een GGD -test nodig en blijf je thuis.

 • Waarom mogen zelftesten nu wel gebruikt worden bij klachten?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Het OMT heeft in het 130ste advies van 22 november 2021 geadviseerd dat zelftesten kunnen worden ingezet bij het testen van cruciale medewerkers die niet in contact komen met kwetsbare personen, dit heeft ook betrekking tot leraren. De zelftesten dienen in beginsel een CE-markering of ontheffing daarvan te hebben, waar een aantal eisen aan verbonden is. Meer informatie over waar je zelf op kunt letten als je een test wilt kopen, is te vinden op de pagina’s van Rijksoverheid en IGJ.

 • Mag iedereen na een negatieve zelftest weer naar school?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Ja dat mag, tenzij er een quarantaineadvies of -plicht geldt. Met een negatieve zelftest kan het onderwijspersoneel dat voor het primaire proces van lesgeven naar het werk moet weer naar school, indien mogelijk met gebruik van een mondneusmasker of gezichtsscherm tot de klachten over zijn. Leerlingen met klachten mogen ook met een negatieve zelftest naar school. Als een personeelslid of leerling te ziek is om naar school te gaan, blijft het uiteraard thuis. Blijven de (milde) klachten aanhouden, dan is het belangrijk om de volgende dag opnieuw een zelftest te doen. Worden de klachten erger, of ervaren mensen reuk- of smaakverlies, dan is het nodig om toch een afspraak te maken bij de GGD. Als de uitslag van de zelftest negatief is, blijft het belangrijk dat iedereen zich houdt aan de basisregels. Een negatieve zelftest sluit corona immers niet 100% uit.

 • Mag een zelftest worden ingezet bij quarantaine?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Nee, als je in quarantaine zit omdat je zelf besmet bent, en/of als je in quarantaine zit omdat je nauw contact/huisgenoot bent kan deze alleen worden opgeheven met een test bij de GGD. Kinderen en jongeren raken ook besmet.

 • Is de strategie groepsimmuniteit opbouwen?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Nee. Het advies blijft gelden dat kinderen met klachten zich laten testen bij de GGD en thuis de uitslag afwachten.

 • Wat wordt er van scholen verwacht als de docent of leerlingen in quarantaine zitten?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Veel scholen zullen al voorbereid zijn op afwezigheid van docenten en leerlingen in verband met quarantaines of besmettingen op school. Hierbij staan zowel het tegengaan van verspreiding van het virus als continuering van onderwijs centraal. Denk hierbij aan communicatie naar ouders/verzorgers en leerlingen; onderwijsaanbod en afstandsonderwijs; en afstemming met bestuur en gemeente. Scholen worden gevraagd om zoveel mogelijk met ouders/verzorgers en leerlingen te overleggen over de mogelijkheden om leerlingen in thuisquarantaine, afstandsonderwijs te geven. De keuze voor afstandsonderwijs is nadrukkelijk de professionele keuze van de school. Dit kan dan ook niet door individuele ouders/verzorgers worden afgedwongen. Het spreekt voor zich dat scholen niet aan het onmogelijke worden gehouden.

 • Wanneer mag een school sluiten?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Het schoolbestuur heeft de bevoegdheid een school tijdelijk gedeeltelijk of geheel te sluiten, en over te stappen op afstandsonderwijs. Het bestuur besluit alleen tot sluiting van een school:
  • Nadat de GGD een advies heeft uitgebracht over besmettingen op de school en de beperking van het verspreidingsrisico en dit advies het best opgevolgd kan worden door het sluiten van de school en het overgaan op afstandsonderwijs ; of
  • Indien organisatorisch geen andere mogelijkheid bestaat, doordat te veel personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is. Bij sluiting van een school neemt het schoolbestuur contact op met de gemeente en de inspectie via het hiervoor ingerichte meldpunt. Daarbij wordt ook gevraagd hoe de continuïteit van het onderwijs wordt gewaarborgd.
  Een school meldt het ook als ze weer open gaan. Een gedeeltelijke schoolsluiting hoeft niet te worden gemeld bij de inspectie.

 • Kunnen groepsactiviteiten zoals vieringen en sportdagen worden georganiseerd?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Het is toegestaan om dergelijke activiteiten te organiseren, wanneer zij onderdeel zijn van het onderwijsprogramma. De vieringen en (sport/thema-)dagen zijn in vrijwel alle gevallen onderdeel van het onderwijsprogramma met een belangrijke socialiserende functie. Geadviseerd wordt om dit alleen te organiseren in een groep/klas, dus er geen grootschalig schoolevenement van te maken. Ook geldt voor een dergelijke activiteit de maatregelen die op de locatie gelden, dus cohortering, looproutes en het gebruik van mondneusmaskers. Ouders/verzorgers mogen niet als toeschouwer bij vieringen aanwezig zijn.

 • Mogen leerlingen voor ondersteuning uit verschillende klassen bij elkaar gezet worden?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Er wordt dringend geadviseerd om cohortering toe te passen. Mocht een situatie in een school ertoe leiden dat cohortering niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij extra ondersteuning, valt te overwegen om in die specifieke situatie met aanvullende maatregel(en) (zoals het hanteren van 1,5 meter afstand als mogelijk) de klassen door elkaar te zetten.

 • Hoe moet een school gespreide pauzes hanteren?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Indien de school sluit na advies van de GGD, dient met de GGD overlegd te worden wat er wel en niet kan op het gebied van noodopvang. Zodat bijvoorbeeld de leerlingen van ouders/verzorgers in cruciale beroepen wel kunnen worden opgevangen. Leerlingen die in quarantaine moeten, kunnen niet alsnog op school opgevangen worden.
  Scholen maken zelf de afweging hoe gespreide pauzes georganiseerd worden, bijvoorbeeld door dit per afdeling te organiseren. Scholen moeten daarbij zoveel mogelijk contacten tussen verschillende klassen/groepen voorkomen.

 • Mogen scholen van de maatregelen die dringend worden geadviseerd afwijken, zoals bijvoorbeeld het niet hanteren van gespreide pauzes?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  De maatregelen die nu gelden, dienen ervoor te zorgen dat we het onderwijs zoveel mogelijk verantwoord open kunnen houden. Aan scholen is daarom dringend geadviseerd om de basisregels na te leven en activiteiten op school te beperken tot het primaire proces van lesgeven. Daarnaast zijn niet voor niets deze aanvullende maatregelen ingevoerd. Wij verwachten dan ook dat als scholen afwijken van een van de dringende adviezen voor cohortering, looproutes e n gespreid pauzeren dit op een doordachte en onderbouwde wijze wordt gedaan. Scholen dienen bij afwijking van de maatregelen te beoordelen of hiermee de gezondheid van de leerlingen is gediend. Uiteraard kan het altijd voorkomen dat er enig vorm van maatwerk noodzakelijk of wenselijk is. Op welke wijze een school uitvoering geeft aan dergelijke adviezen betreft uiteindelijk schoolbeleid. Primaire proces van lesgeven.

 • Activiteiten op school beperken tot primaire proces van lesgeven. En zorg- en ondersteuningsactiviteiten in de school?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Aan scholen wordt dringend geadviseerd om de activiteiten op school te beperken tot het primaire proces van lesgeven. Wat betekent dat voor zorg-, sociaal emotionele begeleiding en ondersteuningsactiviteiten (zoals de schoolmaatschappelijk werkers, logopedisten, orthopedagogen en psychologen) in de school (4 januari 2022)?
  Als een dergelijke activiteit in het belang van leerlingen noodzakelijk is, en het is niet mogelijk om het op een alternatieve manier te organiseren, dan kan deze activiteit in de school plaatsvinden. Ook voor een dergelijke activiteit gelden de (aanvullende) maatregelen die op de locatie gelden.

 • Zijn inspecteurs externen?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  De medewerkers van de Onderwijsinspectie zijn formeel externen, maar zij mogen wel gewoon op school komen als zij dat nodig vinden. Dit is in het belang van het primaire onderwijsproces. De Inspectie van het Onderwijs blijft dus toezicht houden. Een fysiek bezoek zal altijd vooraf besproken worden met het onderwijsbestuur. Indien mogelijk zal gebruik gemaakt worden van digitale hulpmiddelen.

 • Hoe moeten we als school omgaan met open dagen?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Het is niet mogelijk om fysieke open dagen op school te organiseren. Alle activiteiten die niet direct gerelateerd zijn aan het geven van onderwijs zijn niet toegestaan en dienen dus te worden geannuleerd of op een alternatieve manier te worden georganiseerd. Dit geldt dus ook voor fysieke open dagen.

 • Mag een school extra studiedagen of roostervrije dagen inlassen, die niet zijn opgenomen in de studiegids en eerder, namelijk bij het begin van het schooljaar, zijn gecommuniceerd ?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Nee. Studiedagen en roostervrije dagen dienen te zijn opgenomen in de studiegids en dienen aan het begin van het schooljaar gecommuniceerd te worden. Gedurende het jaar kan de planning van vrije dagen zoals deze in de schoolgids staat (calamiteiten uitgezonderd) niet zomaar wijzigen. Ook niet wanneer de medezeggenschapsraad daar, na verspreiding van de schoolgids, mee heeft ingestemd.

 • Wat kunnen we als school doen om jongeren te stimuleren zich te laten vaccineren?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Veel jongeren hebben nog steeds vragen over het vaccineren tegen het coronavirus. Het blijft belangrijk dat jongeren op basis van betrouwbare informatie hun eigen keuze maken om zich wel of niet te laten vaccineren, het is dus niet aan de ouders. Een open gesprek over vaccineren kan jongeren hierbij helpen, het liefst in een vertrouwde omgeving, zoals school.

  Het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI) heeft lesmateriaal ontwikkeld over de biologie achter het mRNA-vaccin. Het materiaal is gratis te bestellen en geschikt voor onder- en bovenbouw vmbo, havo en vwo. Op Wikiwijs staat veel open lesmateriaal voor verschillende niveaus. Jongeren kunnen ook op www.coronavaccinatie.nl/jongeren meer informatie vinden over het vaccin.

 • Hoe kan ik als onderwijsprofessional omgaan met nepnieuws en desinformatie?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  In het onderwijs is de kans groot dat je met fabels over het coronavirus te maken krijgt. Hiervoor is een handreiking beschikbaar. In deze handreiking wordt handvatten gegeven om desinformatie te herkennen en daarover in gesprek te gaan. De handreiking is gemaakt naar aanleiding van ervaringen met vaccinatie, maar de lessen en tips kunnen voor meer onderwerpen gebruikt worden.

  Handreiking (PDF)

 • Waar is informatie te vinden over de ventilatie op scholen?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Ruimte-OK heeft een  praktische handreiking over optimale ventilatie voor scholen. Hierin staan algemene maatregelen die uw school kan nemen. Bijvoorbeeld extra ventilatieroosters aanbrengen. Of extra luchten in de pauzes. Daarnaast is het advies om luchtroosters altijd open te laten. En als de luchtkwaliteit slecht is kunnen tussen de lessen door, de ramen en deuren 5 minuten tegen elkaar open worden gezet.

 • Hoe om te gaan met zingen tijdens de (muziek)les?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Het is toegestaan om binnen en buiten te zingen, dat geldt dus ook tijdens de (muziek)les.

 • Wat betekenen de huidige maatregelen bewegingsonderwijs/Lichamelijke opvoeding?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Deze lessen kunnen doorgaan. Tijdens de lessen doen docenten er goed aan zoveel mogelijk afstand te bewaren tot de leerlingen en gymzalen goed te ventileren. De leerlingen van groep 6, 7 en 8 in het primair onderwijs en leerlingen in het voortgezet onderwijs dragen een mondkapje als zij zich naar de les begeven. In de kleedkamers en de gymzaal mag het mondkapje af. Het dringende advies voor cohortering betekent dat een schoolklas wel kan sporten binnen en buiten school maar alleen met de eigen klas. Sportdagen en toernooien wordt op dit moment ontraden om contact tussen verschillende klassen te voorkomen.

 • Geldt het Coronatoegangsbewijs (CTB) ook als een sportlocaties wordt bezocht in het kader van een schoolactiviteit?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Het gebruik van het CTB is verplicht voor onder meer sportbeoefening op binnensportlocaties. Een leraar die kinderen wegbrengt voor schoolzwemmen of begeleid met de gymles is uitgezonderd van de CTB-plicht gezien dit om het verrichten van beroeps- en bedrijfsmatige werkzaamheden gaat. Voor ouders/verzorgers of vrijwilligers geldt voor het wegbrengen van kinderen (in het kader van de zwemles, sportbeoefening) wel een CTB-plicht bij betreden van de publieke binnenruimte van de sportlocatie. Er is overigens geen publiek meer toegestaan.

 • Welke corona-maatregelen gelden er in het leerlingenvervoer?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Jongeren van 16 en 17 jaar mogen zelf beslissen of ze een coronavaccinatie nemen, bij 12 t/m 15 jaar geldt dat als de jongere na weigering van de ouders/verzorgers de coronavaccinatie blijft willen hij daar ook het recht toe heeft. Voor het leerlingenvervoer van leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en leerlingen van het speciaal (basis)onderwijs gelden de volgende regels:
  • De chauffeur doet voor de rit een gezondheidscheck bij de leerlingen.
  • Leerlingen moeten zoveel mogelijk afstand bewaren tot de chauffeur.
  • Leerlingen van het V(S)O dragen een mondneusmasker (tenzij dit niet mogelijk is).
  • De chauffeur draagt een chirurgisch mondneusmasker.

 • Welke maatregelen gelden er voor bijles?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  De bijles die wordt verzorgd door, in opdracht of met behulp van een school kan gekwalificeerd worden als een onderwijsactiviteit. In dat geval kan de bijles ook na 17.00 gegeven worden en gelden de corona-maatregelen en dringende adviezen zoals die voor het funderend onderwijs gelden. Dat geldt niet voor bijles door andere particuliere instellingen.

 • Welke maatregelen gelden voor het voortgezet (speciaal) onderwijs ?
  Vanaf 19 december 2021

  Scholen zijn de week van maandag 20 december tot en met vrijdag 24 december gesloten, voorafgaand aan de kerstvakantie, die tot en met 9 januari duurt.
  Scholen zijn niet verplicht om afstandsonderwijs te verzorgen.
  Er geldt een uitzondering op de schoolsluiting voor de reeds geplande schoolexamens voor leerlingen in het examenjaar en voorexamenjaar, inclusief 4 vwo, van het voortgezet (speciaal) onderwijs. Deze dienen op school door te gaan.
  Scholen in het v(s)o zijn verder ook open voor (fysiek) onderwijs aan kwetsbare leerlingen. Zij mogen ook open zijn voor fysiek onderwijs aan examenleerlingen en voor praktijkgerichte lessen in het pro, vmbo en vso.
  Het kabinet heeft er begrip voor als scholen maandag 20 december nog tijd nodig hebben om het onderwijs voor de uitzonderingsgroepen te organiseren. Uiteraard gelden voor leerlingen en onderwijspersoneel die zich in scholen begeven de reeds geldende corona-maatregelen, zoals de verplichting om een mondneusmasker te dragen in de gangen en het dringende advies van tweemaal in de week preventief zelftesten.
  Daarnaast geldt het advies om de leerlingen 1,5 meter afstand te laten houden tot de docent, voor zover dat mogelijk is.

 • Zijn leerlingen verplicht om voor het schoolexamen naar school te komen?
  Vanaf 19 december 2021

  Ja. Het is te kort dag om wijzigingen in de vorm van de afname van examens aan te brengen. Dit kan ook op een veilige manier, aangezien de coronamaatregelen binnen de school gelden en de scholen minder vol zullen zijn door de maatregelen.

 • Hoe zit het met andere onderwijsactiviteiten dan schoolexamens voor examenleerlingen?
  Vanaf 19 december 2021

  Voor examenleerlingen is het belangrijk dat zij zich goed kunnen voorbereiden op schoolexamens en eindexamens. Scholen mogen hiervoor fysiek onderwijs op school geven aan examenleerlingen.

 • Mogen voorexamenleerlingen, inclusief 4 vwo, ook voor onderwijs naar school komen?
  Vanaf 19 december 2021

  Voorexamenleerlingen, inclusief 4 vwo, mogen niet naar school komen voor onderwijs. Ze mogen wel naar school komen om de reeds geplande schoolexamens te maken.

 • Wat geldt er voor de vavo leerlingen?
  Vanaf 19 december 2021

  Het vavo valt wat betreft locaties onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het mbo en daarmee gelden de mbo-coronamaatregelen.

  Hiervoor gelden dan ook de afspraken zoals die gelden voor het mbo.
  Wat betreft het onderwijsprogramma en de examinering volgt het vavo de vo-bepalingen. Deze zijn dus net als het reguliere v(s)o ook gesloten in de week van 20 december t/m 24 december, behalve voor de uitzonderingen zoals hierboven benoemd voor het v(s)o.

 • Zijn scholen verplicht om de praktijkgerichte lessen door te laten gaan?
  Vanaf 19 december 2021

  Scholen hebben de mogelijkheid, maar zijn niet verplicht om in de week voor kerst praktijkgerichte lessen te verzorgen. Mocht door het bevoegd gezag besloten worden om wel de praktijkgerichte lessen door te laten gaan, dan mogen de leerlingen voor dit onderwijs naar school.

 • Mag een leerling stagelopen in branches die nog wel open zijn?
  Vanaf 19 december 2021

  Verschillende branches zijn als gevolg van de maatregelen volledig of bijna volledig gesloten. Hier een stage volgen is waarschijnlijk niet mogelijk.

  Als een leerling stageloopt bij een bedrijf dat tijdens de verscherpte maatregelen nog wel open is, kan de stage voortgezet worden. Het bedrijf en de leerling moeten zich vanzelfsprekend wel houden aan de aangescherpte algemene maatregelen en eventuele specifieke maatregelen die gelden voor de sector.

 • Welke regels gelden er voor fysiek onderwijs en de begeleiding van leerlingen in een kwetsbare positie?
  Vanaf 19 december 2021

  Het uitgangspunt is dat scholen hun reguliere onderwijstijden aanhouden bij het bieden van het fysieke onderwijs aan de hiervoor genoemde uitzonderingsgroepen, waaronder kwetsbare leerlingen.
  Als onderwijs aan deze leerlingen niet mogelijk wordt geacht, is opvang en begeleiding van kwetsbare leerlingen op school wel zeer wenselijk.

  In de school blijven de huidige maatregelen voor het voortgezet (speciaal) onderwijs gelden, zoals beschreven in het servicedocument van OCW en het generiek kader van het RIVM.

 • Is het praktijkonderwijs en het VSO volledig open?
  Vanaf 19 december 2021

  In het praktijkonderwijs en VSO gelden dezelfde uitzonderingen op de schoolsluiting. Zo is er binnen het praktijkonderwijs en VSO de mogelijkheid om praktijkgerichte lessen te verzorgen op school. Daarnaast mogen de kwetsbare leerlingen naar school komen. Het is dus aan de instellingen in het praktijkonderwijs en het VSO om binnen deze randvoorwaarden te bezien tot welke onderwijsactiviteiten voor welke leerlingen dit in concrete gevallen leidt.

 • Voor wie geldt de noodopvang?
  Vanaf 19 december 2021

  Scholen bieden vanaf uiterlijk dinsdag 21 december noodopvang. Dit geldt alleen voor leerlingen in een kwetsbare positie.

  Het bevoegd gezag bepaalt wat er aan onderwijs en/of begeleiding wordt verzorgd aan de leerlingen bij de noodopvang gedurende deze week. Het is aan de school om – waar nodig samen met de gemeente – te bepalen welke individuele leerlingen zich in een kwetsbare positie bevinden.

 • Hoe is het voor residentieel onderwijs geregeld ?
  Vanaf 19 december 2021

  Scholen bij residentiële instellingen blijven in principe open. Het gaat hierbij om scholen verbonden aan open en gesloten jeugdzorginstellingen en justitiële jeugdinrichtingen. Juist voor deze jongeren is het belangrijk om structuur te hebben binnen hun integrale dagprogramma. Zij vallen daarom onder de uitzondering ‘leerlingen in een kwetsbare positie’.

 • Zijn basisscholen verplicht om afstandsonderwijs aan te bieden?
  Vanaf 19 december 2021

  Nee, scholen zijn niet verplicht om in de week voor kerst afstandsonderwijs te verzorgen.
  Het is aan scholen om te bepalen of en op welke wijze het organisatorisch haalbaar is, naast de noodopvang die zij in ieder geval bieden.
  Afstandsonderwijs kan ook heel licht, bijvoorbeeld door huiswerkopdrachten mee te geven. Mocht het in deze laatste dagen voor de kerstvakantie niet meer mogelijk zijn, zijn zij niet aan het onmogelijke gehouden.

 • Wie bepaalt of er afstandsonderwijs gegeven gaat worden?
  Vanaf 19 december 2021

  Het bevoegd gezag besluit of een school overschakelt op afstandsonderwijs, dit gebeurt in afstemming met de (G)MR.

 • Moeten scholen de gemiste onderwijstijd als gevolg van de schoolsluiting inhalen?
  Vanaf 19 december 2021

  Nee, dat hoeft niet. Scholen hebben te maken met een overmachtssituatie.

 • Gaan de scholen na de kerstvakantie open?
  Vanaf 19 december 2021

  Het uitgangspunt is dat het onderwijs na de kerstvakantie, op 10 januari 2022, weer open kan.
  Scholen worden gevraagd om zich, voor het geval het nodig blijkt te zijn, voor te bereiden op een scenario met afstandsonderwijs. Hier neemt het kabinet uiterlijk 3 januari een besluit over.
  Zodra het verantwoord is, wil het kabinet het onderwijs heropenen, omdat dit heel belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren

 • Welke maatregelen gelden voor het primair onderwijs? (verlengde kerstvakantie)
  Vanaf 15 december 2021

  Basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs sluiten vanaf maandag 20 december en verzorgen noodopvang.

  Wanneer scholen op maandag 20 december nog geen noodopvang kunnen bieden, geven zij alleen die dag nog onderwijs op school aan alle leerlingen en sluiten zij op dinsdag 21 december, waarna zij noodopvang bieden.
  Scholen zijn niet verplicht om in week 51 afstandsonderwijs te verzorgen, mocht het organiseerbaar zijn dan kan dat wel.

  Voor kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep, geldt dat ouders een beroep kunnen doen op noodopvang bij de basisschool en de kinderopvang (vanaf maandag 20, maar uiterlijk dinsdag 21 december). Datzelfde geldt voor kinderen in een kwetsbare positie.

 • Waarom wordt deze maatregel genomen? (verlengde kerstvakantie)
  Vanaf 15 december 2021

  Het OMT geeft aan dat kinderen van de basisschoolleeftijd zo zoveel mogelijk in de thuisbubbel blijven en worden besmettingen tijdens de kerstdagen naar oudere en/of kwetsbare familieleden zoveel mogelijk voorkomen.
  Het OMT benadrukt bovendien het belang van schoolsluiting in het primair onderwijs vanwege de onzekerheid over de opkomst van de omikronvariant.

 • In hoeverre sluit het speciaal onderwijs en speciaal (basis)onderwijs?
  Vanaf 15 december 2021

  Voor deze scholen geldt hetzelfde als voor de basisscholen. Het is echter mogelijk dat bij deze scholen een grotere groep kwetsbare leerlingen aanwezig is.

 • Mogen kinderen in zogenoemde nieuwkomersklassen (primair onderwijs) naar school?
  Vanaf 15 december 2021

  Ook voor hen gelden de regels voor het primair onderwijs.

 • Voor welke periode geldt de maatregel (verlengde kerstvakantie)?

  Dit geldt vanaf 20 december 2021 tot en met vrijdag 24 december 2021.

 • Wie kan er gebruik maken van de noodopvang ?
  Vanaf 15 december 2021

  Scholen bieden noodopvang voor leerlingen met (minimaal) één ouder/verzorger met een cruciaal beroep of leerlingen in kwetsbare posities. Het is aan de school om – waar nodig samen met de gemeente – te bepalen welke individuele leerlingen zich in een kwetsbare positie bevinden. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende leerlingen en kenmerken:

  • Met grote achterstanden of een groot risico op achterstanden, waaronder bijvoorbeeld kleuters met een VE-indicatie, kinderen die thuis onvoldoende ondersteuning krijgen of geen digitale voorzieningen hebben;
  • Die bij de eerdere scholensluiting buiten beeld raakten of een grote achterstand hebben opgelopen;
  • Die vanwege een kwetsbare gezinssituatie extra aandacht behoeven, bijvoorbeeld leerlingen van ouders met armoede of financiële problemen, jonge mantelzorgers of kinderen uit erg kleinbehuisde/grote gezinnen;
  • Die in een kwetsbare of mogelijk onveilige (pleeg)gezinssituatie zitten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kinderen die recent bij Veilig Thuis zijn gemeld, KOPP/KOV kinderen voor zover dat bekend is, of thuiswonende kinderen met een kinderbeschermingsmaatregel. Er dient te worden uitgegaan van de positie van de individuele leerling/het individuele kind. Dus een volledige klas of school aanmerken als kwetsbare groep, is niet de bedoeling. Tijdens noodopvang gelden de huidige basismaatregelen in het primair onderwijs, zoals beschreven in het servicedocument van OCW en het generiek kader van het RIVM.

 • Waar is de lijst met cruciale beroepen te vinden?
  Vanaf 15 december 2021

  Deze lijst is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen

 • Mogen leraren ook gebruik maken van de noodopvang ?
  Vanaf 15 december 2021

  Ja, in de lijst met cruciale beroepen staan ook leraren opgenomen alsmede personeel op onderwijsinstellingen.
  Als één van de ouders/verzorgers onder deze doelgroep valt, mogen zij gebruik maken van de noodopvang.

 • Wanneer is kinderopvang verantwoordelijk voor noodopvang en wanneer scholen?
  Vanaf 15 december 2021

  Het uitgangspunt is dat kinderen in de bestaande structuren worden opgevangen. Binnen de reguliere schooltijden zijn de scholen verantwoordelijk voor de noodopvang.
  Binnen de reguliere contracturen met de BSO is de kinderopvangorganisatie verantwoordelijk voor de noodopvang. De BSO is overigens gesloten, behalve voor noodopvang.

 • Wie betaalt de noodopvang op school ?
  Vanaf 15 december 2021

  Dit valt onder reguliere bekostiging

 • Mogen scholen hun onderwijstijden wijzigen?
  Vanaf 15 december 2021

  Het uitgangspunt is dat scholen hun reguliere onderwijstijden aanhouden bij het bieden van noodopvang. Hierbij houden zij rekening met eventuele noodzakelijke gespreide tijden om kinderen te brengen en halen. Dit is om het verspreidingsrisico onder ouders en verzorgers zoveel mogelijk te beperken.

 • Moet een school noodopvang bieden op studiedagen of roostervrije dagen, die zijn opgenomen in de studiegids en bij het begin van het schooljaar zijn gecommuniceerd?
  Vanaf 15 december 2021

  Nee. Deze dagen zijn vooraf bekend en daarvoor heeft een ouder/verzorger alternatieve opvang kunnen regelen.
  Als een ouder met een cruciaal beroep hierover afspraken heeft met een kinderopvangorganisatie, dan kunnen zij gebruik maken van de noodopvang bij de BSO.