Over AVS Vakbond

Voor je individuele en collectieve belangenbehartiging kun je bij de AVS terecht. Heb je individuele belangenbehartiging nodig?  De AVS Helpdesk en juridische ondersteuning staan voor je klaar. De AVS vertegenwoordigt altijd haar leden via collectieve belangenbehartiging. Via CAO-onderhandelingen, lobby bij het ministerie van OCW en Kamerleden, en deelname aan diverse overlegtafels. De AVS raadpleegt regelmatig haar achterban over belangrijke actuele onderwijskwesties. Hiermee kan de AVS vaak effectief het onderwijsbeleid beїnvloeden.

"Het is van belang je aan te sluiten bij een bond. Je kan er informatie halen en ondersteuning krijgen indien nodig. De AVS komt op voor jouw belangen en daar heb je een stem in."

Lidewij Beemer, directeur Tobiasschool in Zeist
Slide 1 van1

Veelgestelde vragen AVS Helpdesk

 • Waar kan ik de AVS Schoolleiderscongres app downloaden?

  De app is te vinden in de Google Play store en in de App Store


 • Hoe schrijf ik mij in voor de sessies van het AVS Schoolleiderscongres?

  Dat kan via de app van het AVS Schoolleiderscongres.

  De app is te vinden in de Google Play store en in de App Store


 • Hoe berekent een schoolleider de onderwijstijd van een schooljaar als het ook nog eens een schrikkeljaar is?

  Voor de berekening van het aantal uren hanteert de Inspectie van het Onderwijs voor een schooljaar de periode 1 oktober tot 1 oktober en bestaat uit 52 weken plus 30 september (in een schrikkeljaar 29 en 30 september).

  De bijtelling van 30 september is nodig, omdat bij het berekenen van de onderwijstijd – waarbij gerekend wordt over de periode 1 oktober jaar x tot 1 oktober jaar x+1 – geteld wordt over 52 weken. Maar 52 weken maal 7 dagen is 364 dagen, waardoor de berekening niet verder loopt dan 29 september. Omdat een kalenderjaar 365 dagen heeft, wordt 30 september bij de berekening meegeteld als deze datum op een schooldag valt. Als de datum van 30 september niet op een schooldag valt, hoeft deze niet te worden bijgeteld. Idem als 29 september niet op een schooldag valt.

  Voorbeeld schooljaar 2023-2024

  2024 is een schrikkeljaar. 29 september valt op een zondag en telt niet mee. 30 september valt op een maandag en telt wél mee. De lesuren van die maandag worden bij het totaal opgeteld.

  Deze bepaling geldt niet voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. Het meetellen van een schrikkeldag is niet meer toegestaan. Vanaf schooljaar 2019-2020 handhaaft de Inspectie van het Onderwijs hierop

  Zie ook: Welke specifieke bepalingen gelden voor het (voortgezet) speciaal onderwijs?