Over AVS Vakbond

Voor je individuele en collectieve belangenbehartiging kun je bij de AVS terecht. Heb je individuele belangenbehartiging nodig?  De AVS Helpdesk en juridische ondersteuning staan voor je klaar. De AVS vertegenwoordigt altijd haar leden via collectieve belangenbehartiging. Via CAO-onderhandelingen, lobby bij het ministerie van OCW en Kamerleden, en deelname aan diverse overlegtafels. De AVS raadpleegt regelmatig haar achterban over belangrijke actuele onderwijskwesties. Hiermee kan de AVS vaak effectief het onderwijsbeleid beїnvloeden.

"Het is van belang je aan te sluiten bij een bond. Je kan er informatie halen en ondersteuning krijgen indien nodig. De AVS komt op voor jouw belangen en daar heb je een stem in."

Lidewij Beemer, directeur Tobiasschool in Zeist
Slide 1 van1

Veelgestelde vragen AVS Helpdesk

 • Waarom is er gekozen voor deze versoepelingen?

  Het kabinet vindt onderwijs erg belangrijk voor het cognitieve, emotionele en sociale welzijn van kinderen, adolescenten en jongvolwassenen. Daarom heeft het de hoogste prioriteit om het onderwijs voor alle leerlingen zoveel mogelijk fysiek door te laten gaan, met zo min mogelijk restricties. Vanaf 25 september vervallen vrijwel alle maatregelen die nu nog gelden binnen de onderwijsinstellingen, alleen de basisregels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en de inzet van preventieve zelftesten in het VO en in het PO (voor medewerkers) blijven gelden. Ook de Generieke Kaders (PO/KO en V(S)O)van het RIVM blijven in aangepaste vorm van kracht.

 • Welke coronabasismaatregelen gelden nog (wel)?

  We moeten nog steeds voorzichtig blijven. De basismaatregelen ten aanzien van hygiëne en gezondheid blijven wel van kracht. Dat houdt onder andere in:

  – Regelmatig en goed handen wassen;

  – Niezen en hoesten in de elleboog;

  – Bij klachten passend bij corona thuis blijven en jezelf laten testen bij de GGD;

  NB: deze basisregels gelden ook voor gevaccineerde personen.

  Daarnaast blijven de andere adviezen uit de generieke kaders van het RIVM voor kinderopvang en primair onderwijs en voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gelden. Bijvoorbeeld als het gaat om ventilatie en samenwerking met de GGD bij bron- en contactonderzoek.

 • Wat is het beleid voor kinderen met lichte verkoudheidsklachten (de ‘snottebellenrichtlijn’)?

  Per 12 juli 2021 is de handreiking neusverkouden kinderen (de snottebellenrichtlijn) verruimd: bij verkoudheidsklachten zoals keelpijn of niezen mogen kinderen tot en met de basisschoolleeftijd naar school en naar de kinderopvang, en krijgen ze geen testadvies meer.