Over AVS Vakbond

Voor je individuele en collectieve belangenbehartiging kun je bij de AVS terecht. Heb je individuele belangenbehartiging nodig?  De AVS Helpdesk en juridische ondersteuning staan voor je klaar. De AVS vertegenwoordigt altijd haar leden via collectieve belangenbehartiging. Via CAO-onderhandelingen, lobby bij het ministerie van OCW en Kamerleden, en deelname aan diverse overlegtafels. De AVS raadpleegt regelmatig haar achterban over belangrijke actuele onderwijskwesties. Hiermee kan de AVS vaak effectief het onderwijsbeleid beїnvloeden.

"Het is van belang je aan te sluiten bij een bond. Je kan er informatie halen en ondersteuning krijgen indien nodig. De AVS komt op voor jouw belangen en daar heb je een stem in."

Lidewij Beemer, directeur Tobiasschool in Zeist
Slide 1 van1

Veelgestelde vragen AVS Helpdesk

 • Waarom blijven de scholen in het funderend onderwijs open in de huidige situatie?
  Vanaf 24 november 2021

  Voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren is het van groot belang dat zij fysiek naar school kunnen blijven gaan. Zeker voor leerlingen in een kwetsbare positie is dat cruciaal.

 • Wat doet het kabinet om te zorgen dat het verantwoord is om naar school te gaan?
  Vanaf 24 november 2021

  Het is begrijpelijk dat onderwijspersoneel, leerlingen en ouders/verzorgers zich zorgen maken om hun gezondheid, nu de besmettingen in de hele samenleving oplopen. Om de scholen verantwoord open te laten zijn, is het van groot belang om de geldende maatregelen te blijven hanteren:


  · De basisregels: blijf thuis en laat je testen bij klachten, handen wassen, hoesten en niezen in je elleboog, goed ventileren, geen handen schudden en elkaar de ruimte geven.
  · De aangescherpte quarantaineregels: alle huisgenoten moeten in quarantaine als er iemand besmet is, of je nu beschermd bent of niet beschermd.
  · Voor docenten en voor leerlingen op het voortgezet (speciaal) onderwijs en docenten geldt: doe thuis twee keer per week preventief een zelftest. Dit hoeft niet als je recent corona hebt gehad of gevaccineerd bent. Zelftesten voor leerlingen en medewerkers kunnen worden aangevraagd in de zelftesten-aanvraagmodule CoTeRo. Daarnaast is het mogelijk om aanvullende maatregelen te nemen in overleg met de MR.

 • Wat is de uitwerking van de aangescherpte basisregels in het onderwijs?
  Vanaf 24 november 2021

  Het is voor het verantwoord open kunnen houden van het onderwijs ontzettend belangrijk dat basismaatregelen worden nageleefd. Aan scholen wordt daarom dringend geadviseerd om de activiteiten op school te beperken tot het primaire proces van lesgeven. Daarop volgt een extra uitwerking van de basisregels:

  · Onderwijspersoneel werkt thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of anderszins in het belang van leerlingen op school moeten zijn. Teamvergaderingen en studiedagen vinden online plaats;
  · Ouders/verzorgers en andere externen die niet betrokken zijn bij het primaire proces van lesgeven komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan. Het houden van fysieke open dagen is ook niet mogelijk;
  · Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar (zie Q&A over 1,5 meter afstand);
  · Vieringen vinden plaats zonder externe aanwezigen; Ouders kunnen dus niet komen kijken naar het kerstspel of bij de Sinterklaasviering. De Sint zelf is wel welkom.
  · Daarnaast blijft iedereen met klachten thuis, totdat een negatieve testuitslag is ontvangen.