Staat van de Schoolleider 2023

Iedere twee jaar brengen de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en de VO-raad samen een Staat van de Schoolleider uit in aansluiting op de Staat van het Onderwijs.

Schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs vervullen, veelal met passie, een sleutelrol binnen de schoolorganisatie. Zij creëren de omstandigheden waarin hun team van onderwijsprofessionals en de leerlingen het beste tot hun recht komen. Zij zorgen voor kwalitatief goed onderwijs en voldoende, gemotiveerd, personeel.

Vanwege deze betekenisvolle rol is (meer) erkenning en waardering op zijn plaats. Het is een uitdagende rol waarbij continu veranderende interne en externe omstandigheden hun weerslag hebben op de invulling van dit prachtige vak. Door de jaren heen is het vak van schoolleider complexer en veeleisender geworden. Blijvend goed onderwijs voor elke leerling verzorgen, vraagt dan ook om een doorlopende professionele ontwikkeling van schoolleiders en om de verdere versterking en positionering van schoolleiders binnen de schoolorganisatie.

Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende bekwame schoolleiders zijn die deze cruciale rol kunnen en willen vervullen. Waar liggen kansen om schoolleiders te faciliteren zodat zij zich kunnen focussen op de kern van hun opdracht: op onderwijs, onderwijsprofessionals én alle leerlingen?

Factsheet

AVS maakte samen met de VO-raad de ‘Staat van de Schoolleider 2023′, Voor deze factsheet zijn diverse bronnen geraadpleegd.

AVS kiest voor de schoolleider

AVS behartigt zowel individuele als collectieve belangen van de schoolleiders.