We hebben 34 resultaten gevonden voor ''

Leiderschaps ontwikkeling in vele dimensies

… geen ruimte voor twijfel over wat schoolleiders nodig hebben: een eerlijk en passend salaris, meer ontwikkeltijd en ruimte voor innovatie en meer (administratieve) ondersteuning.
Voorafgaand …

Geslaagd AVS-congres op 15 maart

… krokodillenstickers werden beplakt bij het onderwerp ‘loon naar werken: een eerlijk en passend salaris’. Bij een videopraatpaal konden schoolleiders in dertig seconden hun boodschap aan …

VO-scholen stellen meer eisen aan bestuur en toezicht

… de Code Goed Bestuur. De afspraken gaan deel uit maken van een onderwijsakkoord met het kabinet waarin onderwijstijd wordt gemoderniseerd en bezuinigingen worden teruggedrongen.
De …

Vo-besturen weinig transparant over naleven code Goed Onderwijsbestuur

De Code Goed onderwijsbestuur in het vo heeft de afgelopen jaren geleid tot een professionelere inrichting van bestuur en toezicht. Wel zijn besturen weinig transparant …

Onderwijsraad vindt scherper toezicht op schoolbesturen onnodig

… van het besturend vermogen van instellingen en voor professionalisering van onderwijsbesturen.
De Onderwijsraad geeft twee aanbevelingen mee aan de onderwijsminister. Het besturend vermogen van onderwijsinstellingen …

Scholen goed op weg met code vmbo-havo

Een overgroot deel van de scholen in het voortgezet onderwijs is goed bekend met de toelatingscode bij doorstroom van vmbo-leerlingen naar de havo en …

Concept Code Goed Bestuur

… in een managementstatuut.
De gezamenlijke onderwijsorganisaties hebben het initiatief genomen om een “Code voor goed bestuur” te ontwikkelen. Een voorstel van deze code is in …

Mus, sigaar, citroen

… het is volstrekt onacceptabel dat minister Slob de crisis in het Primair Onderwijs aanpakt met enkel mooie woorden van de koning, een dode mus, een …

Weer brandbrief tekortschietende exploitatievergoeding naar Kamer

… materiëleinstandhouding?”De Tweede Kamercommissie voorOnderwijs heeft inmiddels vergaderdover de jaarverslaglegging in het po.De uitkomsten waren bij het ter persegaan van deze Kader Primair nog

Mus, sigaar, citroen

… het is volstrekt onacceptabel dat minister Slob de crisis in het Primair Onderwijs aanpakt met enkel mooie woorden van de koning, een dode mus, een …