We hebben 34 resultaten gevonden voor ''

Bezorgde reacties bezuinigingen

… zijn van de bezuinigingen. De voorbereidingen voor vervolgacties tegen de bezuinigingen op Passend onderwijs zijn in volle gang. De AVS zal samen met andere (onderwijs

De 21e eeuwse schoolleider:van mekkerend schaap naar selfies maken met leerlingen

… Judith Sliedregt (basisonderwijs), Reinier Bos (speciaal onderwijs) en Stefan van Haaren (voortgezet onderwijs). Maar de schoolleiders in de zaal laten zich ook horen. Met rode

'Dit is het nieuwe leren'

… door de mogelijkheid van snelle feedback, die Snappet biedt. Dat brengt ook Passend onderwijs weer een stap dichterbij. Ik denk ook dat dit soort tools …

Reis naar Israël - in prijs verlaagd

… nauw in het onderwijs is verweven. De vanzelfsprekendheid waarmee integratie in het onderwijssysteem is opgenomen, geldt ook voor Passend onderwijs. In Israël hebben scholen hier …

Educatieve reis - Israël (mei 2009)

… nauw in het onderwijs is verweven. De vanzelfsprekendheid waarmee integratie in het onderwijssysteem is opgenomen, geldt ook voor Passend onderwijs. In Israël hebben scholen hier …

Nieuwe AVS ledenraad voltallig gestart

… gesproken over de Kwaliteitsagenda PO inclusief de rol van Michael Fullan hierin, Passend onderwijs, de nieuwe cao, buitenschoolse opvang en de Sectororganisatie PO.De ledenraad …

Een nieuwe lente?

… zijn meer dan ooit zelf bezig met de inhoud en organisatie van onderwijs, passend bij iedere leerling.Ook de politiek voelt deze nieuwe wind. Natuurlijk …

Een nieuwe lente?

… zijn meer dan ooit zelf bezig met de inhoud en organisatie van onderwijs, passend bij iedere leerling.
Ook de politiek voelt deze nieuwe wind. Natuurlijk …

Erkenning voor belangrijke rol en positie schoolleider; nu nog vertalen naar waardering in evenwichtig functiehuis met passend salaris

… bij het vernieuwd inspectietoezicht (sinds augustus 2017) – waarbij besturen in het funderend onderwijs rechtstreeks worden aangesproken over de onderwijskwaliteit in plaats van schoolleiders – zeggen Slob …

Beloningsleidraad voor onderwijsbestuurders op komst

… en is uitgewerkt in twee modellen. Het eerste model is een standaardmodel, passend bij de meest voorkomende situatie in het primair onderwijs, namelijk een bestuur …

Beloningsleidraad voor onderwijsbestuurders op komst

… het initiatief om samen een code voor goed onderwijsbestuur in het primair onderwijs vast te stellen. VOS/ABB had hiervoor een conceptcode ontwikkeld. Deze code

‘Sommige leerlingen hebben een aai over hun bol nodig’

… tot 18 jaar in twee jaar tijd klaargestoomd worden voor het reguliere onderwijs, is dat probleem nog net iets groter, denkt directeur Ria Peters. “Want …