We hebben 35 resultaten gevonden voor ''

Slob wil eigenaarschap Passend onderwijs meer bij scholen en leraren neerleggen

… beste ondersteunen? “De wensen en noden van de werkvloer moeten veel meer leidend zijn bij de manier waarop Passend onderwijs wordt vormgegeven. Daarbij staat …

Een tikkende pen kan al te veel zijn

… zijn het simpele dingen. Een school moet oog hebben voor de speciale noden van zo’n kind.”
“Voorwaarde voor onderwijs aan deze kinderen is wezenlijke …

Directeur

… Goede leidinggevende, sociale en communicatieve vaardigheden; Resultaatgerichtheid; In staat om een visie mondeling en schriftelijk neer te zetten; Een heldere visie op passend onderwijs

’Er is geen uniforme oplossing meer’ - Jaarrede 2011 AVS Congres 2011

… kabinet geen meerderheid haalt in de Eerste Kamer en de Wet op Passend onderwijs wordt besproken.Uitdagingen 21e eeuwIn zijn prachtige boek The fourth way …

Geactualiseerde Code Goed Bestuur gepubliceerd

… samenwerking in het kader van integrale kindcentra en bestuurlijke inrichting van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
Links

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs
Meer informatie

Kwaliteit Passend onderwijs meten

… leidend laat zijn in de organisatie, maar op zoek gaat naar een rode lijn in de verhalen.
 
Samengevat blijkt het operationaliseren van Passend onderwijs in …

Terugdringen bureaucratie en meer transparantie nog speerpunten Passend onderwijs

… aan. Hij vindt het niet wenselijk deze leerlingen uit te sluiten van Passend onderwijs. De Kamer wil dat een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs voor …

Elfde voortgangsrapportage passend onderwijs aangeboden

… grijpen.
In deze voortgangsrapportage kijkt de staatssecretaris terug op (bijna) drie jaar Passend onderwijs. Bij de start van Passend onderwijs is uitgegaan van een invoeringsperiode …

‘Referentiekader Passend onderwijs schiet op aantal punten tekort’

… vooral eenpitters)? “Het schoolbestuur en de samenwerkingsverbanden maken bij de inrichting van Passend onderwijs gebruik van het referentiekader.” Wat precies bedoeld wordt met ‘maken gebruik …

Onderwijsraad pleit voor meer ondersteuning voor ‘complexere’ leerlingen

… Daarom adviseert de Onderwijsraad de governance van samenwerkingsverbanden nader uit te werken en een governance code te ontwikkelen.
 
Ten slotte wijst de raad in …

Thuiszitters gaan graag naar het Walhallab

… elkaar en het materiaal. Roken is taboe en drugs al helemaal. Jongeren krijgen daarbij maar één kans. De jongen die drie jaar geleden met rode

Stakers op ruim 3.300 scholen, meer dan 1.700 dicht

… opkomst verrast de bonden niet. De actiebereidheid om de onnodige bezuinigingen op passend onderwijs tegen te houden is enorm. Stakers  die morgen met de bus …