We hebben 15 resultaten gevonden voor ''

Slob wil eigenaarschap Passend onderwijs meer bij scholen en leraren neerleggen

… beste ondersteunen? “De wensen en noden van de werkvloer moeten veel meer leidend zijn bij de manier waarop Passend onderwijs wordt vormgegeven. Daarbij staat …

Een tikkende pen kan al te veel zijn

… zijn het simpele dingen. Een school moet oog hebben voor de speciale noden van zo’n kind.”
“Voorwaarde voor onderwijs aan deze kinderen is wezenlijke …

’Er is geen uniforme oplossing meer’ - Jaarrede 2011 AVS Congres 2011

… kabinet geen meerderheid haalt in de Eerste Kamer en de Wet op Passend onderwijs wordt besproken.Uitdagingen 21e eeuwIn zijn prachtige boek The fourth way …

Kwaliteit Passend onderwijs meten

… leidend laat zijn in de organisatie, maar op zoek gaat naar een rode lijn in de verhalen.
 
Samengevat blijkt het operationaliseren van Passend onderwijs in …

Thuiszitters gaan graag naar het Walhallab

… elkaar en het materiaal. Roken is taboe en drugs al helemaal. Jongeren krijgen daarbij maar één kans. De jongen die drie jaar geleden met rode

Stakers op ruim 3.300 scholen, meer dan 1.700 dicht

… opkomst verrast de bonden niet. De actiebereidheid om de onnodige bezuinigingen op passend onderwijs tegen te houden is enorm. Stakers  die morgen met de bus …

Bezorgde reacties bezuinigingen

… zijn van de bezuinigingen. De voorbereidingen voor vervolgacties tegen de bezuinigingen op Passend onderwijs zijn in volle gang. De AVS zal samen met andere (onderwijs

De 21e eeuwse schoolleider:van mekkerend schaap naar selfies maken met leerlingen

… Judith Sliedregt (basisonderwijs), Reinier Bos (speciaal onderwijs) en Stefan van Haaren (voortgezet onderwijs). Maar de schoolleiders in de zaal laten zich ook horen. Met rode

Nieuwe AVS ledenraad voltallig gestart

… gesproken over de Kwaliteitsagenda PO inclusief de rol van Michael Fullan hierin, Passend onderwijs, de nieuwe cao, buitenschoolse opvang en de Sectororganisatie PO.De ledenraad …

Een nieuwe lente?

… zijn meer dan ooit zelf bezig met de inhoud en organisatie van onderwijs, passend bij iedere leerling.Ook de politiek voelt deze nieuwe wind. Natuurlijk …

Een nieuwe lente?

… zijn meer dan ooit zelf bezig met de inhoud en organisatie van onderwijs, passend bij iedere leerling.
Ook de politiek voelt deze nieuwe wind. Natuurlijk …

‘Sommige leerlingen hebben een aai over hun bol nodig’

… tot 18 jaar in twee jaar tijd klaargestoomd worden voor het reguliere onderwijs, is dat probleem nog net iets groter, denkt directeur Ria Peters. “Want …