actiepagina-schoolleider-gezocht_0.png

Dit schooljaar is wederom begonnen met actie. Want dat is nog steeds nodig. Voor een rechtvaardig salaris, voor een gebalanceerd functiehuis en voor vermindering van de te hoge werkdruk voor schoolleiders. Daarbij heeft de AVS jouw hulp nodig.

 • Subsidie statushouders voor de klas

  Vanaf 1 augustus 2024 (tot 27 september) kunnen ook schoolbesturen in het primair onderwijs subsidie aanvragen als zij een ondersteuningsprogramma aanbieden aan een statushouder die voor de klas wil staan. Bovendien is de subsidie nu ook beschikbaar voor Oekraïense ontheemden, zowel in het primair als voortgezet onderwijs. ...

 • Schoolfruit voor jouw school?

  Heeft jouw school weleens schoolfruit besteld? Basisscholen en scholen voor vso mogen weer schoolfruit bestellen en wellicht ook schoolzuivel. Als dit wat voor jouw school is, kun je je van 2 september tot en met 13 september 2024 inschrijven voor de Regeling schoolfruit en -groenten 2024 via de website www.euschoolfruit.nl. ...

 • Subsidie lerarentekorten G5

  Mooi nieuws  voor de aanpak van de lerarentekorten in de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere (G5): de minister heeft de subsidie voor de uitvoering van de convenanten (noodplannen) verlengd tot eind 2025. Deze subsidie is hard nodig om het toenemende personeelstekort in de G5 het hoofd te bieden. ...

 • Schoolbestuurder die zijn eigen adviesbureau inhuurt? Dat kan niet

  Uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur blijkt dat bestuurders en toezichthouders van zeker dertig schoolbesturen betaalde functies bij private onderwijsadviesbureaus hebben. Ze leiden en/of controleren scholen met publiek geld, maar werken ook als adviseur, directeur, toezichthouder of eigenaar van een onderwijsbureau in de private sector. NOS en Nieuwsuur beschrijven dat in zeker tien van bovengenoemde gevallen die private onderwijsbureaus ook diensten aan de schoolorganisaties leveren waar de...

 • Vind een interim schoolleider bij AVS!

  Met een schoolleiderstekort van ruim 15 procent kan het niet anders dan dat interimmers keihard nodig zijn. Inhuur kost echter vaak veel geld terwijl de duurzame oplossing na vertrek van de interim schoolleider uitblijft. De hoogste tijd om hier verandering in te brengen!  Via de vindplaats brengt AVS vraag en aanbod voor interim schoolleiders bij elkaar en wordt toegewerkt naar een structurele invulling van de vacature.   De ambitie van AVS is om het tekort aan schoolleiders te...

 • Bijpraatmoment pensioen

  Wil jij weten wat je inkomen gaat zijn als je straks met pensioen gaat? AVS organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten, waarbij je offline of online bijgepraat wordt over het nieuwe pensioenstelsel en de mogelijkheden om bijvoorbeeld eerder te stoppen met werken. In het najaar van 2024 is onze eerstvolgende pensioenbijeenkomst. Op 2 juli vond in het NBC in Nieuwegein een informatiebijeenkomst over pensioen plaats. Ruim 20 deelnemers waren online of fysiek aanwezig en kregen uitleg over...

 • Schoolleider, hoe blijf jij aangehaakt?

  Wat is de reden dat zoveel schoolleiders tussen de pakweg 30 en 45 jaar het schoolleidersvak opgeven? Op welke manier geven we zicht op de kansen in het vak, waardoor er een aantrekkelijk perspectief ontstaat? Welke innovatieve ontwikkelingen kunnen een positieve boost geven aan het vak? Hoe kunnen we meer/beter samenwerken met andere scholen? Ben jij een (innovatieve) schoolleider die zich met deze vragen bezighoudt en andere collega’s wil inspireren? Dan zijn we op zoek naar jou. AVS is...

 • Onderhandelingen cao constructief

  In de afgelopen maand is er een mooie start gemaakt met de onderhandelingen voor de nieuwe CAO PO. Alle partijen hebben hun inzetten gepresenteerd en tijdens de eerste drie onderhandelingsdagen zijn alle onderwerpen een eerste keer ter tafel geweest. Inhoudelijk kan er tijdens de onderhandelingen niet veel gedeeld worden, maar de onderhandelaars van AVS ervaren de gesprekken als positief en constructief. ...

 • AVS-standpunt doorstroomtoets in de maak

  De commissie onderwijs van AVS, waarin twaalf schoolleiders uit alle delen van Nederland zitten, is op dit moment een standpunt aan het ontwikkelen met betrekking tot de doorstroomtoets en het schooladvies. Aanleiding daarvoor zijn de ervaringen van schoolleiders met de doorstroomtoets en de vraag of AVS hier niet duidelijker positie zou moeten kiezen. ...

 • Schoolvakanties 2025-2030 bekend

  Het ministerie heeft de data voor de schoolvakanties voor de komende vijf schooljaren gepubliceerd in de Staatscourant. Lees in dit bericht alles over de regio-indeling, hoe het werkt bij samenvoegen van gemeentes en wat verplichte en adviesdata zijn. ...