Door de bomen het bos zien

 29,95 excl. btw

Dit boek gaat in op het verschil tussen verandermanagement en transformationeel leiderschap. Transformatie is een zelforganiserend proces. Leiders kunnen alleen maar een ecosysteem bewerkstelligen waarin transformatie spontaan plaatsvindt.

Beschrijving

In Kun je een rups leren vliegen? ging Jan Bommerez al in op het fundamentele verschil tussen verandermanagement en transformationeel leiderschap. In Door de bomen het bos zien gaat hij nog een stap verder.

Transformatie kun je niet leiden. Het is een zelforganiserend proces. Leiders kunnen alleen maar een ecosysteem bewerkstelligen waarin transformatie spontaan plaatsvindt. Ze dienen daarom de natuur te bestuderen en de principes die erin werkzaam zijn. Moderne, succesvolle organisaties zoals Shell en Toyota zijn daarmee bezig. Leiders zoals Herman Wijffels zijn erdoor geïnspireerd.

Door de bomen het bos zien kijkt breder dan alleen maar naar organisaties. Ook in het dagelijkse leven staan we altijd in relaties (gezin, buurt) en dat zijn ook ecosystemen. Het boek biedt vele verrassend nieuwe inzichten en geeft ook concrete wegen aan om te bewandelen en om “te kijken, te zien en inzicht te krijgen in wat hij of zij eerder nog niet zag.”

Het betreft hier een herziene versie /  2de druk.

Het boek inspireert om je open te stellen voor het systemische karakter van lerend organiseren. Alleen vanuit zingeving wordt effectiviteit betekenisvol. Co-creatie: waardeer verschil, zoek de dialoog en werk vanuit verbondenheid.
Prof. dr. André Wierdsma, NS Leerstoel ‘organiseren en co-creëren’, Nyenrode Business Universiteit

De wereld heeft weinig aan een uitgebreid relaas omtrent onze goede bedoelingen, die hebben we allen wel. Waar we echter meer dan ooit aan toe zijn, is een open dialoog omtrent het effect van onze bijdrage aan die wereld. Dit boek is een schitterende wandeling langs bekende en minder bekende paden van het systeemdenken. Bijgevolg een must voor allen.
Prof. Dr.Herman van den Broeck, universiteit Gent & Vlerick school, Chairholder Belgacom leerstoel Building organisations that last

Over de auteurs
Jan Bommerez (België, 1951) woont in Californië. Hij werkt hoofdzakelijk met management- en directieteams. Hij spreekt regelmatig in Europa op congressen en voor organisaties als KPN, Pfizer en Philips. Hij is auteur van de bestsellers FLOW en de kunst van het zakendoen en Kun je een rups leren vliegen? Jan Bommerez is co-creator bij New shoes today (www.newshoestoday.com).
René Hoppenbrouwers (1948) heeft rijke ervaring als senior manager en directielid bij onder meer Vendex KBB en Vodafone. Hij realiseerde opvallende resultaten dankzij veel aandacht voor gedeelde visie, passie, inspiratie, betrokkenheid en creativiteit. Hij adviseert verscheidene directies op het vlak van transformationeel leiderschap.